شیخ محمدحسین صدری نجفی

شیخ محمدحسین صدری نجفی

شهرت :

صدری نجفی
تاریخ وفات :
26/12/1354
مزار :
تکیه صدر
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند حاج علی آقا نظام الدوله، عالم فاضل، در شب نهم ذی الحجه1299ق در کربلا به دنیا آمد. شیخ محمد حسین دوران کودکی و تحصیلات خود را در نجف اشرف سپری نمود. جدش میرزا علی محمد در سال 1222ق در ایران متولد شد و در اصفهان و تهران تحصیل علم نمود. در سال 1247ق به اتفاق پدر به نجف اشرف مهاجرت کرد.
شیخ محمد حسین بعد از اتمام تحصیلات در نجف اشرف به اصفهان برگشت و در محله مسجد حکیم ساکن شده و متولی مدرسه صدر بازار بوده و همچنین به تدریس می پردازد. از شاگردان وی می توان به شیخ حسینعلی منتظری اشاره کرد.
شیخ محمد حسین صدری سرانجام در26 ذی الحجه 1354ق فوت و در تکیه صدری ها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج علی آقا نظام الدوله بن میرزا علی محمد خان نظام الدوله بن عبدالله خان امین الدوله بن حاج محمد حسین خان صدراصفهانی، عالم فاضل، در شب نهم ذی الحجه1299ق در کربلا به دنیا آمد. شیخ محمد حسین دوران کودکی و تحصیلات خود را در نجف اشرف سپری نمود. جدش میرزا علی محمد در سال 1222ق در ایران متولد شد و در اصفهان و تهران تحصیل علم نمود. در سال 1247ق به اتفاق پدر به نجف اشرف مهاجرت کرد. علی محمد نظام الدوله تحصیلاتش را در آنجا نزد بزرگانی همچون ملا مقصود علی غروی، میرزا حسن نوری و صاحب جواهر ادامه داد.
از وی 18 مجلد تألیف بر جای مانده است که از جملة آنها:«البرهان»؛ «دیوان شعر»؛ «رساله در اصول فقه»؛ «رساله در امامت» و « معارج القدسی» در حکمت و کلام و توحید و عدل را می توان اشاره کرد. نظام الدوله سرانجام در 18 ذی الحجه 1276ق در نجف وفات یافت و در مدرسة صدر نجف مدفون گردید.
پدرش حاج علی آقا نظام الدوله در نجف زندگی کرده و نزد عموم مردم محترم بوده است. او تألیفاتی از جمله کتابی در نحو و مجموعه ای کشکول مانند داشته است. وی در سال 1330ق در نجف فوت و در مقبرة خانوادگی خود مدفون شد.
شیخ محمد حسین بعد از اتمام تحصیلات در نجف اشرف به اصفهان برگشت و در محله مسجد حکیم ساکن شده و متولی مدرسه صدر بازار بوده و همچنین به تدریس می پردازد. از شاگردان وی می توان به شیخ حسینعلی منتظری اشاره کرد.
شیخ محمد حسین صدری سرانجام در26 ذی الحجه 1354ق فوت و در تکیه صدری ها به خاک سپرده شد.