صمد صدق الشعرا

صمد صدق الشعرا

شهرت :

صدق الشعرا
تاریخ وفات :
1349/06/10
مزار :
تکیه هاشمی
زمینه فعالیت :
صمد موحد فرزند آقاخان، ادیب شاعر، متخلص به « صدق الشعرا» از اهل تبریز می باشد. از زندگی او اطلاعی در دست نیست. وی در 10 شهریور 1349ش در اصفهان فوت و نزدیک مزار حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر هاشمی طالخونچه ای به خاک سپرده می شود.
مشروح زندگی نامه
صمد موحد فرزند آقاخان، ادیب شاعر، متخلص به « صدق الشعرا» از اهل تبریز می باشد. از زندگی او اطلاعی در دست نیست. وی در 10 شهریور 1349ش در اصفهان فوت و نزدیک مزار حجت الاسلام و المسلمین سید علی اکبر هاشمی طالخونچه ای به خاک سپرده می شود.