باقر خان عراقی

باقر خان عراقی

شهرت :

باقر خان عراقی
تاریخ وفات :
13/10/1354
مزار :
تکیه کلباسی
زمینه فعالیت :
فرزند شیخ محمد انصار ترک همدانی، از چهره های آزادیخواه و مبارز عصر مشروطیت و پس از آن است.
او در حدود 1279ش در اصفهان متولد شد. در 5 سالگی پدر را از دست داد. وی تحصیلاتش را در اصفهان به پایان رساند و به تدریس مشغول شد. باقرخان پس از رفتن به تهران و آشنایی با حیدرعمو اوغلی، تمایلات سوسیالیستی یافته و پس از مدتی به نهضت جنگل پیوست. وی در نبردهایی که در گیلان رخ داد مجروح شد و پس از مدتی در 13 شوال 1354ق درگذشت و چون مادرش از بستگان ملا احمد ملاباشی( از بانیان تکیه میرزا ابوالمعالی) بود، در تکیه میرزا ابوالمعالی کلباسی در تخت فولاد به خاک سپرده شد. عراقی برادر بزرگتر تقی فداکار بنیان گذار اتحادیه های کارگری اصفهان است.

مشروح زندگی نامه
فرزند شیخ محمد انصار ترک همدانی، از چهره های آزادیخواه و مبارز عصر مشروطیت و پس از آن است.
او در حدود 1279ش در اصفهان متولد شد. در 5 سالگی پدر را از دست داد. وی تحصیلاتش را در اصفهان به پایان رساند و به تدریس مشغول شد. باقرخان پس از رفتن به تهران و آشنایی با حیدرعمو اوغلی، تمایلات سوسیالیستی یافته و پس از مدتی به نهضت جنگل پیوست. وی در نبردهایی که در گیلان رخ داد مجروح شد و پس از مدتی در 13 شوال 1354ق درگذشت و چون مادرش از بستگان ملا احمد ملاباشی( از بانیان تکیه میرزا ابوالمعالی) بود، در تکیه میرزا ابوالمعالی کلباسی در تخت فولاد به خاک سپرده شد. عراقی برادر بزرگتر تقی فداکار بنیان گذار اتحادیه های کارگری اصفهان است.