شیخ محمدحسن فخر واعظ

شیخ محمدحسن فخر واعظ

شهرت :

فخر واعظ
تاریخ وفات :
1359/02/07
مزار :
تکیه زنجانی
زمینه فعالیت :
خطیب و واعظ
فرزند ملا علی اکبر فخرالذاکرین، در خانواده ای روحانی و خادم اهل بیت، علیهم السلام، در اصفهان به دنیا آمد. شیخ محمدحسن در اصفهان از علمای معروف به وعظ و خطابه بوده و تحت حمایت و زعامت حاج میرزا عبدالجواد کلباسی و حاج آقا رحیم ارباب به ارشاد مردم می پرداخت. در منابر غالباً موضوعات متنوع و حوادث تاریخی را با ذکر احادیث و ضرب المثل ها بیان می نمود.
این عالم فاضل سرانجام در 11 جمادی الاخر 1400ق/7 اردیبهشت1359ش فوت و در تکیة زنجانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا علی اکبر فخرالذاکرین، در خانواده ای روحانی و خادم اهل بیت، علیهم السلام، در اصفهان به دنیا آمد. شیخ محمدحسن در اصفهان از علمای معروف به وعظ و خطابه بوده و تحت حمایت و زعامت حاج میرزا عبدالجواد کلباسی و حاج آقا رحیم ارباب به ارشاد مردم می پرداخت. در منابر غالباً موضوعات متنوع و حوادث تاریخی را با ذکر احادیث و ضرب المثل ها بیان می نمود.
این عالم فاضل سرانجام در 11 جمادی الاخر 1400ق/7 اردیبهشت1359ش فوت و در تکیة زنجانی به خاک سپرده شد.