عبدالحسین فرخانی

عبدالحسین فرخانی

شهرت :

فرخانی
تاریخ وفات :
1361/10/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند حاج محمد علی فرخانی، از زمین داران و نیکوکاران فرهنگی در روستای قارنه جرقویه بود.
عبدالحسین خان در اصفهان به دنیا آمد و پس از پایان تحصیلات ابتدایی به دبیرستان سعدی رفت و از شاگردان ناصر بهاء صدری بود. فرخانی با مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه فارغ التحصیل شد. از اساتید وی در دانشگاه، خلیل رفاهی بود. وی همچنین در هنرهای خوشنویسی و نجاری و خراطی متبحر بود. آثار خوشنویسی او موجود است. عبدالحسین خان فردی علم دوست و هنرپرور بود و سالهای سال تلاش نمود که در روستای خود مدرسه ایی را برپا نماید؛ ولی با مخالفتهای مختلف روبرو شد و بالاخره در سال1335ش موفق به ایجاد آن گردید و خود به تنهایی معلم و مدیر مدرسه بود. وی توانست بسیاری از مردم روستای قارنه را باسواد کرده و حتی بعضی را با هزینه شخصی جهت ادامه تحصیل به اصفهان بفرستد.
عبدالحسین خان در اول دی 1361ش فوت و در صحن شمال غربی تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج محمد علی فرخانی، از زمین داران و نیکوکاران فرهنگی در روستای قارنه جرقویه بوده است. پدرش فرزند عبدالجبار بن حاج محمدعلی خان از افراد سرشناس محله کران و پاقلعة اصفهان و از زمین داران بزرگ و ارباب در روستای قارنه جرقویه بود. حاج محمدعلی میرزا فردی خیرخواه و هنردوست بود و تلاش های زیادی در راستای پیشرفت کشاورزی و قدرت مالی مردم روستا انجام داد. و پس از فوت در تکیة آغاباشی به خاک سپرده شد.
تنها پسر وی عبدالحسین خان در اصفهان به دنیا آمد که پس از پایان تحصیلات ابتدایی به دبیرستان سعدی رفت و از شاگردان ناصر بهاء صدری بود. فرخانی با مدرک کارشناسی زبان و ادبیات فرانسه فارغ التحصیل شد. از اساتید وی در دانشگاه، خلیل رفاهی بود. وی همچنین در هنرهای خوشنویسی و نجاری و خراطی متبحر بود. آثار خوشنویسی او موجود است. عبدالحسین خان فردی علم دوست و هنرپرور بود و سالهای سال تلاش نمود که در روستای خود مدرسه ایی را برپا نماید؛ ولی با مخالفتهای مختلف روبرو شد و بالاخره در سال1335ش موفق به ایجاد آن گردید و خود به تنهایی معلم و مدیر مدرسه بود. وی توانست بسیاری از مردم روستای قارنه را باسواد کرده و حتی بعضی را با هزینه شخصی جهت ادامه تحصیل به اصفهان بفرستد.
عبدالحسین خان در اول دی 1361ش فوت و در صحن شمال غربی تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.