میرزا علی اکبر فرومند

میرزا علی اکبر فرومند

شهرت :

فرومند
تاریخ وفات :
1355/02/15
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
فرزند حاج محمد باقر، از فضلای ادیب در قرن چهاردهم در اصفهان است.
حاج میرزا علی اکبر فرومند از معلمان اصفهان و مؤلف کتاب « الوان الریاحین» در توحید و ثنای حضرات معصومین علیهم السلام است که در باب ایشان مراثی و قصائدی عرفانی از شاعران گوناگون را در آن جمع آوری نموده است. اثر دیگر وی « نخبةالاشعار» مربوط به واقعة کربلا می باشد که این مجموعه در سال 1366ق انتخاب و در دو جلد جمع آوری شده است.
میرزا علی اکبر در 5 جمادی الاول1396ق/15 اردیبهشت 1355ش فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج محمد باقر، از فضلای ادیب در قرن چهاردهم در اصفهان است. پدرش منشی و محرر بوده است. حاج محمدباقر دارای سه پسر به ترتیب به نام های: میرزا علی اصغر شریف، حسین و علی اکبر بوده است که نخستین و آخرین آنان، از علما و فضلای اصفهان به شمار می روند.
حاج میرزا علی اکبر فرومند از معلمان اصفهان و مؤلف کتاب « الوان الریاحین» در توحید و ثنای حضرات معصومین علیهم السلام است که در باب ایشان مراثی و قصائدی عرفانی از شاعران گوناگون را در آن جمع آوری نموده است. اثر دیگر وی « نخبةالاشعار» مربوط به واقعة کربلا می باشد که این مجموعه در سال 1366ق انتخاب و در دو جلد جمع آوری شده است.
میرزا علی اکبر در 5 جمادی الاول1396ق/15 اردیبهشت1355ش فوت و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.