میرزا محمدحسین فریدنی

میرزا محمدحسین فریدنی

شهرت :

میرزا آقا فریدنی
تاریخ وفات :
1341/10/05
مزار :
تکیه مقدس
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
مشهور به میرزا آقا فریدنی، عالم فاضل زاهد فرزند حاج میرزا عبدالحسین حسینی، از علمای قرن چهارده هجری در اصفهان بوده که به عبادت و تقوا مشهور بوده است. وی در 18 رجب 1382ق/5 دی 1341ش فوت و در تکیة مقدس به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
مشهور به میرزا آقا فریدنی، عالم فاضل زاهد فرزند حاج میرزا عبدالحسین حسینی، از علمای قرن چهارده هجری در اصفهان بوده که به عبادت و تقوا مشهور بوده است. وی در 18 رجب 1382ق/5 دی 1341ش فوت و در تکیة مقدس به خاک سپرده شد.