یدالله فهیم سدهی لنجانی

یدالله فهیم سدهی لنجانی

شهرت :

سدهی لنجانی
تاریخ وفات :
1322/07/20
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
در سال 1258ش در سده لنجان به دنیا آمد پدرش حاج محمد حسن بن هادی بن کریم از کدخدایان سده لنجان، مردی سلیم النفس، مردم دار و توانا بود. از کارهای عام المنفعة او ساخت یک باب عصارخانه و یک باب آسیاب آبی در سده است. حاج محمد حسن در سال 1335ق فوت نمود. یدالله تحصیلات مقدماتی را در سده لنجان به پایان برد و از همان ایام نوجوانی به گشت و گذار در شهرهای ایران پرداخت. هنوز ازدواج نکرده بود که به سفر مکه رفت و بعد شرح این سفر را منزل به منزل نوشت. در حدود سال 1320ق در اصفهان ضمن رسیدگی به امور اداری پدر به تحصیل علوم دینی پرداخت و در همین زمان بود که زبان فرانسه را در مدارس اصفهان فراگرفت.
وی مردی توانا و دانا بود و همیشه از مردم محل در برابر ظلم حاکمان حمایت می کرد و در زمان قحطی در سده کمک های زیادی به مردم داد.
بیش از چهار هزار صفحه نوشته مربوط به تاریخ ایران، جنگ جهانی دوم، سرگذشت خود، یاغی گری رضا و جعفر قلی جوزدانی، شرح سفر شیراز در زمان کشته شدن ناصرالدین شاه، و مقاله ای تحت عنوان « مدرسه را بستند» که مربوط به زمان تحصیل زبان فرانسه وی در مدارس اصفهان است.
حاج یدالله فهیم در 21 شوال1362ق/20مهر1322ش فوت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد

مشروح زندگی نامه
در سال 1258ش در سده لنجان به دنیا آمد پدرش حاج محمد حسن بن هادی بن کریم از کدخدایان سده لنجان، مردی سلیم النفس، مردم دار و توانا بود. از کارهای عام المنفعة او ساخت یک باب عصارخانه و یک باب آسیاب آبی در سده است. حاج محمد حسن در سال 1335ق فوت نمود. یدالله تحصیلات مقدماتی را در سده لنجان به پایان برد و از همان ایام نوجوانی به گشت و گذار در شهرهای ایران پرداخت. هنوز ازدواج نکرده بود که به سفر مکه رفت و بعد شرح این سفر را منزل به منزل نوشت. در حدود سال 1320ق در اصفهان ضمن رسیدگی به امور اداری پدر به تحصیل علوم دینی پرداخت و در همین زمان بود که زبان فرانسه را در مدارس اصفهان فراگرفت.
وی مردی توانا و دانا بود و همیشه از مردم محل در برابر ظلم حاکمان حمایت می کرد و در زمان قحطی در سده کمک های زیادی به مردم داد.
بیش از چهار هزار صفحه نوشته مربوط به تاریخ ایران، جنگ جهانی دوم، سرگذشت خود، یاغی گری رضا و جعفر قلی جوزدانی، شرح سفر شیراز در زمان کشته شدن ناصرالدین شاه، و مقاله ای تحت عنوان « مدرسه را بستند» که مربوط به زمان تحصیل زبان فرانسه وی در مدارس اصفهان است. تألیفات او عبارتند از: 1- « کنزالاسرار»؛ 2- « حدیقة العجم»؛ 3- «حکمت»؛4-« تعبیر خواب» و 5- « بوستان السیر».
حاج یدالله فهیم در 21 شوال1362ق/20مهر1322ش فوت و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد