ملا گدا علی قاری

ملا گدا علی قاری

شهرت :

قاری
تاریخ وفات :
30/03/1134
مزار :
تکیه قبرستان عمومی مصلی
زمینه فعالیت :
فرزند ابوالفتوح اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم در اصفهان است. وی را بر روی سنگ مزارش « علامی فهامی قاری کلام الله» معرفی کرده اند. وی در علوم قرآنی و تجوید تبحر داشته و در همین زمینه رساله ای به نام «لؤلؤ القرآن» از خود به یادگار گذاشته است.
از دیگر آثار ملا گدا علی رسالة « مشکلات القراء» است. از آثار کتابت وی رساله« کاشف المعانی فی شرح حرز الامانی» از سید ابوالفضائل مجدالدین عباد بن احمد بن اسماعیل بن علی بن حسن بن شرفشاه گلستانه حسینی است که در روز سه شنبه9 صفر 1109ق در مسجد جامع عباسی اصفهان کتابت آن را تمام نموده است. کتابت رساله «التحصیل» و استنساخ رساله «حاشیه شفا» از صدرالدین شیرازی .
ملا گدا علی سرانجام در غره ربیع الاول1134ق فوت و در نزدیک تکیة خوانساری و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند ابوالفتوح اصفهانی، از علمای قرن دوازدهم در اصفهان است. وی را بر روی سنگ مزارش « علامی فهامی قاری کلام الله» معرفی کرده اند. وی در علوم قرآنی و تجوید تبحر داشته و در همین زمینه رساله ای به نام «لؤلؤ القرآن» در خواص آیات قرآن از طریق اهل بیت، علیهم السلام، از خود به یادگار گذاشته است.
از دیگر آثار ملا گدا علی رسالة « مشکلات القراء» است. مؤلف در دلیل تألیف آن می نویسد:« چون افضل طاعات و اکمل عبادات نماز است و آن حاصل نمی شود مگر به خواندن قرآن و آن میسر نیست مگر بعد از معرفت مخارج و صفات حروف و قواعد تجوید لذا بنا بر خواهش جمعی از برادران دینی این کتاب را در تجوید به زبان فارسی نگاشتم در یک مقدمه، شانزده فصل و یک خاتمه».
از آثار کتابت وی رساله« کاشف المعانی فی شرح حرز الامانی» از سید ابوالفضائل مجدالدین عباد بن احمد بن اسماعیل بن علی بن حسن بن شرفشاه گلستانه حسینی است که در روز سه شنبه9 صفر 1109ق در مسجد جامع عباسی اصفهان کتابت آن را تمام نموده است. کتابت رساله «التحصیل» در 233 برگ به خط نسخ وی در رجب 1067ق تمام شده و استنساخ رساله «حاشیه شفا» از صدرالدین شیرازی در 434 برگ به خط نسخ او در روز سه شنبه26 شعبان 1068ق به اتمام رسیده است.
ملا گدا علی سرانجام در غره ربیع الاول1134ق فوت و در نزدیک تکیة خوانساری و در قبرستان پشت مصلی به خاک سپرده شد.
از فرزندان وی، محمدصادق قاری اصفهانی است. از آثار کتابت او نسخه ای از « الخلاصة فی النحو» یا « الفیة ابن مالک» با تجزیه و ترکیب و ترجمه فارسی اشعار است که در 28 صفر1132ق به خط نسخ کتابت شده است.