شیخ محمدعلی کرمانی

شیخ محمدعلی کرمانی

شهرت :

کرمانی
تاریخ وفات :
6/05/1380
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
مدرس,حقوقدان
از اكابر علما و مدرسین و مراجع اصفهان

 

 فرزند آخوند ملا محمد حسین كرمانى فرزند مولی اسدالله از اكابر علما و مدرسین و مراجع اصفهان و شاگردان حاج شیخ محمد باقر مسجد شاهى، میرزا محمد باقر چهارسویى و ملا حسینعلى تویسركانى بود كه پس از وصول به مقام اجتهاد به تدریس و قضاوت اشتغال جست.

 میر سید على جناب مى نویسد:

«زمان او امر قضاوت و محاكمات شرعیه اصفهان تقریبا منحصر به محضر او بود. به سبب آن كه غالبا خود متداعیین را جهت مرافعه حاضر مى ساخت و تدبیرات عالى داشت، در امر قضاوت كمتر نسبت خطا به او داده مى شد، علاوه بر آن كه شخص پاك دامنى بود». این عالم ربانى در شب جمعه 21 جمادى الاولى 1330ق وفات یافته، در مقبره اى مخصوص جنب مسجد رضوان در اصفهان مدفون گردید.

شیخ محمد على در ذى حجه 1295ق متولد شد و نزد بسیارى از علماى اصفهان تحصیل نمود. سپس به نجف اشرف مهاجرت كرد و از محضر استادان آنجا مخصوصا آخوند ملا محمد كاظم خراسانى بهره برد و به درجة اجتهاد رسید.

 اساتید ایشان در اصفهان عبارت بودند از:

1.حاج ملا جواد آدینه اى؛ 2. میرزا محمد على رنانى؛ 3. سید محمود كلیشادى؛ 4. شیخ محمد حسن حكیم شیرازى؛ 5. آخوند ملا محمد كاشى؛ 6. جهانگیر خان قشقائى؛ 7. میرزا محمد على حكیم كاشانى؛ 8. آقا سید محمد باقر درچه اى؛ 9. ملا عبدالكریم جزى؛ 10. میرزا حسین همدانى؛ 11. حاج آقا حسین بروجردى(قبل از مهاجرت به نجف). 

وى در سال 1319 به نجف مهاجرت كرده، در آنجا از درس استادانی چون: 1. آقا سید محمد كاظم یزدى؛ 2. میرزا فتح الله شیخ الشریعه اصفهانى؛ 3. آخوند ملا محمد كاظم خراسانى استفاده نموده و از آخوند خراسانى به اخذ اجازه روایت و اجتهاد نائل گردید. در سال 1330 به اصفهان مراجعت نموده و مدتى به درس و بحث اشتغال یافت. سپس ترك مباحثه و تدریس نموده و تقریباً مدت ده سال آخر عمرش به طور تجرد و انزوا مى زیست.

شیخ محمد علی كرمانى رسائل عدیده اى در فقه و اصول از تقریرات درس استادش آخوند خراسانى نگاشته كه نسخ خطى آن در 10 عنوان و بیش از هزار صفحه به شماره3549 در كتابخانه مسجد اعظم قم نگهدارى مى شود.

كرمانى در شب جمعه 6 جمادى الاولى 1380ق وفات یافت و در تكیة میرزا اسماعیل خواجویی مدفون گردید.

 

 


مشروح زندگی نامه

كرمانى، شیخ محمد على؛

 فرزند آخوند ملا محمد حسین كرمانى فرزند مولی اسدالله از اكابر علما و مدرسین و مراجع اصفهان و شاگردان حاج شیخ محمد باقر مسجد شاهى، میرزا محمد باقر چهارسویى و ملا حسینعلى تویسركانى بود كه پس از وصول به مقام اجتهاد به تدریس و قضاوت اشتغال جست.

 میر سید على جناب مى نویسد: «زمان او امر قضاوت و محاكمات شرعیه اصفهان تقریبا منحصر به محضر او بود. به سبب آن كه غالبا خود متداعیین را جهت مرافعه حاضر مى ساخت و تدبیرات عالى داشت، در امر قضاوت كمتر نسبت خطا به او داده مى شد، علاوه بر آن كه شخص پاك دامنى بود». این عالم ربانى در شب جمعه 21 جمادى الاولى 1330ق وفات یافته، در مقبره اى مخصوص جنب مسجد رضوان در اصفهان مدفون گردید.

شیخ محمد على در ذى حجه 1295ق متولد شد و نزد بسیارى از علماى اصفهان تحصیل نمود. سپس به نجف اشرف مهاجرت كرد و از محضر استادان آنجا مخصوصا آخوند ملا محمد كاظم خراسانى بهره برد و به درجة اجتهاد رسید.

 اساتید ایشان در اصفهان عبارت بودند از 1.حاج ملا جواد آدینه اى؛ 2. میرزا محمد على رنانى؛ 3. سید محمود كلیشادى؛ 4. شیخ محمد حسن حكیم شیرازى؛ 5. آخوند ملا محمد كاشى؛ 6. جهانگیر خان قشقائى؛ 7. میرزا محمد على حكیم كاشانى؛ 8. آقا سید محمد باقر درچه اى؛ 9. ملا عبدالكریم جزى؛ 10. میرزا حسین همدانى؛ 11. حاج آقا حسین بروجردى(قبل از مهاجرت به نجف).  وى در سال 1319 به نجف مهاجرت كرده، در آنجا از درس استادانی چون: 1. آقا سید محمد كاظم یزدى؛ 2. میرزا فتح الله شیخ الشریعه اصفهانى؛ 3. آخوند ملا محمد كاظم خراسانى استفاده نموده و از آخوند خراسانى به اخذ اجازه روایت و اجتهاد نائل گردید. در سال 1330 به اصفهان مراجعت نموده و مدتى به درس و بحث اشتغال یافت. سپس ترك مباحثه و تدریس نموده و تقریباً مدت ده سال آخر عمرش به طور تجرد و انزوا مى زیست.

شیخ محمد علی كرمانى رسائل عدیده اى در فقه و اصول از تقریرات درس استادش آخوند خراسانى نگاشته كه نسخ خطى آن در 10 عنوان و بیش از هزار صفحه به شماره3549 در كتابخانه مسجد اعظم قم نگهدارى مى شود.

كرمانى در شب جمعه 6 جمادى الاولى 1380ق وفات یافت و در تكیة میرزا اسماعیل خواجویی مدفون گردید.