سید کمال الدین کمال السلطنه

سید کمال الدین کمال السلطنه

شهرت :

کمال­ السلطنه
تاریخ وفات :
1349/03/05
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
سید کمال الدین بروجردی، ملقب به کمال السلطنه فرزند سید محمدباقر بروجردی به سال 1260ش در یک خانوادة روحانی به دنیا آمد. وی از بزرگان اصفهان است که در آغاز مشروطیت مدتى ریاست معارف و اوقاف اصفهان را به عهده داشت. محل ادارة معارف در یکى از اطاق هاى شمالى باغ کاج بود. وى از طرف انجمن ولایتى اصفهان به این سمت منصوب گردیده بود.
احتمالاً وى فعالیت هایى با انجمن مخفى داشته که بصورت علنى نبوده است. چنان که از او جزو مشروطه خواهانى نام برده اند که در جریان اشغال اصفهان توسط روس ها با آنان مخالفت نمود. و به همین جهت وى به همراه دو شخصیت دیگر توسط روس ها دستگیر و خانه آنها غارت گردید.
کمال السلطنه در 5 خرداد 1349ش درگذشت و در تکیة بروجردى داخل بقعه دفن گردید.

مشروح زندگی نامه
سید کمال الدین بروجردی، ملقب به کمال السلطنه فرزند سید محمدباقر بروجردی به سال 1260ش در یک خانوادة روحانی به دنیا آمد. وی از بزرگان اصفهان است که در آغاز مشروطیت مدتى ریاست معارف و اوقاف اصفهان را به عهده داشت. محل ادارة معارف در یکى از اطاق هاى شمالى باغ کاج بود. وى از طرف انجمن ولایتى اصفهان به این سمت منصوب گردیده بود.
احتمالاً وى فعالیت هایى با انجمن مخفى داشته که بصورت علنى نبوده است. چنان که از او جزو مشروطه خواهانى نام برده اند که در جریان اشغال اصفهان توسط روس ها با آنان مخالفت نمود. و به همین جهت وى به همراه دو شخصیت دیگر توسط روس ها دستگیر و خانه آنها غارت گردید.
کمال السلطنه در 5 خرداد 1349ش درگذشت و در تکیة بروجردى داخل بقعه دفن گردید.