الله مراد کیان ارثی

الله مراد کیان ارثی

شهرت :

کیان­ارثی
تاریخ وفات :
11/11/1371
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
سیاستمدار
فرزند خدامراد در سال 1302ش در خانواده ای مذهبی در روستای خویگان سفلی فریدن به دنیا آمد. به دلیل علاقه به مسایل دینی و روحانیت، پدر، الله مراد را برای کسب معارف دینی به حوزة علمیة نجف آباد و سپس به اصفهان فرستاد. الله مراد در نجف آباد در مدرسة شیخ عبدالرحیم ریاضی سکونت نموده و از محضر شیخ عبدالرحیم ریاضی و حاج آقا جعفر طباطبایی استفاده نمود. وی سپس در اصفهان از محضر بزرگانی همچون شیخ مرتضی اردکانی، شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی و شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی کسب فیض نمود.
در تیرماه 1331ش در پی کناره گیری دکتر مصدق از نخست وزیری و روی کار آمدن قوام السلطنه، آیت الله کاشانی اعلام کرد که اگر قوام تا 48 ساعت کنار نرود، اعلام جهاد خواهد کرد. از این روی مردم به خیابانها ریخته و خواستار سرنگونی قوام شدند. در اصفهان نیز مردم و علما در کنار هم به راهپیمایی پرداختند. شیخ الله مراد نیز که همراه تظاهرکنندگان در بازار بیدآباد بود، مورد صدمة جدی قرار گرفت و در بیمارستان در 11 ذیقعده 1371ق به شهادت رسید و پیکرش در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند خدامراد در سال 1302ش در خانواده ای مذهبی در روستای خویگان سفلی فریدن به دنیا آمد. پدرش کشاورزی معتقد و متدین بود. هر صبحگاه در فصول مختلف سال، یک جزء قرآن را تلاوت می کرد، سپس به کار روزمرة خود مشغول می شد. هر روحانی که برای تبلیغ مسایل مذهبی به روستای محل سکونت وی می آمد، در منزل ایشان سکونت می کرد. به دلیل علاقه به مسایل دینی و روحانیت، پدر، الله مراد را برای کسب معارف دینی به حوزة علمیة نجف آباد و سپس به اصفهان فرستاد. الله مراد در نجف آباد در مدرسة شیخ عبدالرحیم ریاضی سکونت نموده و از محضر شیخ عبدالرحیم ریاضی و حاج آقا جعفر طباطبایی استفاده نمود. وی سپس در اصفهان از محضر بزرگانی همچون شیخ مرتضی اردکانی، شیخ عباسعلی ادیب حبیب آبادی و شیخ محمد حسن عالم نجف آبادی کسب فیض نمود.
در تیرماه 1331ش در پی کناره گیری دکتر مصدق از نخست وزیری و روی کار آمدن قوام السلطنه با پشتیبانی آمریکا و انگلیس، آیت الله کاشانی اعلام کرد که اگر قوام تا 48 ساعت کنار نرود، اعلام جهاد خواهد کرد. از این روی مردم به خیابانها ریخته و خواستار سرنگونی قوام شدند. در اصفهان نیز مردم و علما در کنار هم به راهپیمایی پرداختند. مردم قصد داشتند که با تلگراف زدن به تهران از نخست وزیری مصدق حمایت کنند که مأموران با مردم درگیر شده و در این درگیری ها شیخ محمدرضا جرقویه ای مجروح و مدتی بعد در پی همین صدمات فوت نموده و شیخ الله مراد نیز که همراه تظاهرکنندگان در بازار بیدآباد بود، مورد صدمة جدی قرار گرفت و در بیمارستان در 11 ذیقعده 1371ق به شهادت رسید و پیکرش در تکیة سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد. مجلس ترحیم وی از طرف علمای اصفهان در مدرسه صدر برپا گردید.