سیدحسین مؤیدی اصفهانی

سیدحسین مؤیدی اصفهانی

شهرت :

مؤیدی اصفهانی
تاریخ وفات :
1362/10/11
مزار :
تکیه زنجانی
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند حاج سید مصطفی مؤیدالاطباء به سال1278ش، در اصفهان خیابان عبدالرزاق محلة حاج محمدجعفر متولد شد.
مؤیدی دوران دبستان و دبیرستان را در مدرسة قدسیه به اتمام رسانید و برای تکمیل تحصیلات، راهی تهران شد و از مدرسة عالی طب (دارالفنون) فارغ التحصیل و اجازه کسب طبابت را دریافت کرد.
وی پس از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت بهداری درآمد و در سمت های رئیس بهداری دزفول، خرم آباد و اصفهان مشغول به خدمت گردید و سپس به بهداری وزارت راه منتقل و آخرین سمت وی، رئیس بهداری وزارت راه استان اصفهان بود.
او در سال 1338ش در 60 سالگی بازنشسته گردید. محل سکونت وی در اصفهان، چهارسوی شیرازی ها بود که مطب وی نیز در همان محل قرار داشت.
سید حسین مؤیدی سرانجام در 11 دی 1362ش در 84 سالگی فوت و در تکیة زنجانی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند حاج سید مصطفی مؤیدالاطباء به سال1278ش، در اصفهان خیابان عبدالرزاق محلة حاج محمدجعفر متولد شد.
پدر وی از حکیمان حاذقی بود که از طرف ظل السلطان به لقب مؤیدالاطباء نایل گردید. مؤیدی دوران دبستان و دبیرستان را در مدرسة قدسیه به اتمام رسانید و برای تکمیل تحصیلات، راهی تهران شد و از مدرسة عالی طب (دارالفنون) فارغ التحصیل و اجازه کسب طبابت را دریافت کرد.
وی پس از فارغ التحصیلی به استخدام وزارت بهداری درآمد و در سمت های رئیس بهداری دزفول، خرم آباد و اصفهان مشغول به خدمت گردید و سپس به بهداری وزارت راه منتقل و آخرین سمت وی، رئیس بهداری وزارت راه استان اصفهان بود.
او در سال 1338ش در 60 سالگی بازنشسته گردید. محل سکونت وی در اصفهان، چهارسوی شیرازی ها بود که مطب وی نیز در همان محل قرار داشت.
ناگفته نماند که دکتر مؤیدی از سادات میردامادی است که طبق شجره نامة موجود که به تأیید آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره) رسیده، نسب وی، از طرفی به امام زین العابدین (ع) و از طرف دیگر به امام جعفر صادق (ع) می رسد. دکتر مؤیدی در سال 1308ش، با همشیرزاده آیت الله سید حسین خادمی ازدواج کرد. فرزندان وی دو پسر به نام های دکتر سید مهدی و دکتر سید مجتبی مؤیدی اصفهانیند.
سید حسین مؤیدی سرانجام در 11 دی 1362ش در 84 سالگی فوت و در تکیة زنجانی به خاک سپرده شد. ماده تاریخ وفات وی از سید مجتبی کیوان است که بر سنگ مزارش حک شده است.