ملاعلی ماربینی

ملاعلی ماربینی

شهرت :

ماربینی
تاریخ وفات :
1360/11/16
مزار :
تکیه مقدس
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل کامل. وی در سال 1269ش در روستای ماربین اردستان متولد شد.
پدرش ملا ابوتراب فرزند ملا محمد، از عالمان خدمتگزار در منطقه جرقویه و اردستان بود که از ینگ آباد جرقویه به ماربین اردستان مهاجرت نموده بود. ملا علی تحصیلات مقدماتی را نزد پدر و دیگر فضلای منطقه انجام داد و به اصفهان مهاجرت نمود. برخی از اساتید او در اصفهان عبارتند از: 1. میرزا احمد مدرس خراسانی 2. سید ابوالقاسم دهکردی 3. شیخ محمدرضا نجفی4. میر سید علی بهبهانی 5. سید محمدباقر درچه ای 6. سید محمدمهدی درچه ای و ... .
با داشتن مراتب عالی علمی، از او جهت خدمت در دادگستری دعوت به عمل آمد؛ ولی او خدمت در ادارات زمان طاغوت را پذیرا نشده و افتخار ذاکری اباعبدالله علیه السلام را از دست نداد.
وی به امر تبلیغ اهمیت بسیاری می داد و از این رو از پذیرش امامت جماعت که به اصرار مؤمنین برای مساجد مختلف دعوت می شد، خودداری می کرد.
وی دارای صفای باطن بود و در تعبیر خواب مهارت داشت.
حاج ملا علی در مدرسة علمیه درب کوشک و مسجد سید به تدریس دروسی چون «مغنی»، «معالم»، «شرح تجرید»، «شرح لمعه» و «کفایة الاصول» اشتغال داشت.
برخی از شاگردان ایشان عبارتند از: حاج آقا رضا مظاهری؛ حاج شیخ مهدی مظاهری؛ شیخ محمدرضا ناطق اصفهانی و همچنین فضل الله اعتمادی متخلص به «برنا».
سرانجام وی در روز جمعه10ربیع الثانی 1402ق /16بهمن 1360ش وفات یافت و در بقعة تکیة مقدس مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل کامل. وی در سال 1269ش در روستای ماربین اردستان متولد شد.
پدرش ملا ابوتراب فرزند ملا محمد، از عالمان خدمتگزار در منطقه جرقویه و اردستان بود که از ینگ آباد جرقویه به ماربین اردستان مهاجرت نموده بود. ملا علی تحصیلات مقدماتی را نزد پدر و دیگر فضلای منطقه انجام داد و به اصفهان مهاجرت نمود. برخی از اساتید او در اصفهان عبارتند از: 1. میرزا احمد مدرس خراسانی 2. سید ابوالقاسم دهکردی 3. شیخ محمدرضا نجفی4. میر سید علی بهبهانی 5. سید محمدباقر درچه ای 6. سید محمدمهدی درچه ای7. سید علی مدرس نجف آبادی8.سید محمد مدرس نجف آبادی 9. شیخ محمدحسین اشنی قودجانی 10. آخوند ملا محمدحسین فشارکی 11. شیخ احمد مجتهد بیدآبادی.
ملا علی از آخوند ملا محمدحسین فشارکی و سید محمدرضا نجفی از مجتهدین بزرگ اصفهان اجازه اجتهاد و نقل روایت داشت.
به نوشته سید مصلح الدین مهدوی: «وی عمر خود را در راه تحصیل علم و دانش و نشر معارف اسلام و بیان مسائل و مواعظ و ذکر مناقب و بیان مصائب اهل بیت، علیهم السلام، گذرانید و تا آخرین سالیان حیات در تحصیل علم و تعلیم آن کوتاهی ننمود». با داشتن مراتب عالی علمی، از او جهت خدمت در دادگستری دعوت به عمل آمد؛ ولی او خدمت در ادارات زمان طاغوت را پذیرا نشده و افتخار ذاکری اباعبدالله علیه السلام را از دست نداد.
وی به امر تبلیغ اهمیت بسیاری می داد و از این رو از پذیرش امامت جماعت که به اصرار مؤمنین برای مساجد مختلف دعوت می شد، خودداری می کرد.
با این که در شهر سکونت داشت؛ ولی گاه گاه به محل تولد خود ماربین اردستان می رفت و به حل و فسخ مشکلات مردم و ارشاد آنان می پرداخت. وی دارای صفای باطن بود و در تعبیر خواب مهارت داشت.
حاج ملا علی در مدرسة علمیه درب کوشک و مسجد سید به تدریس دروسی چون «مغنی»، «معالم»، «شرح تجرید»، «شرح لمعه» و «کفایة الاصول» اشتغال داشت.
برخی از شاگردان ایشان عبارتند از: حاج آقا رضا مظاهری؛ حاج شیخ مهدی مظاهری؛ شیخ محمدرضا ناطق اصفهانی و همچنین فضل الله اعتمادی متخلص به «برنا».
سرانجام وی در روز جمعه10ربیع الثانی 1402ق/16بهمن1360ش وفات یافت و در بقعة تکیة مقدس مدفون گردید. استاد فضل-الله اعتمادی اشعاری در مرثیه فوت او آورده که ماده تاریخ آن چنین است:
بیتی از بهر سال فوتش گفت/طبع برنا اگر مکدر بود
حاج ملاعلی ماربینی/عالم دوستان حیدر بود 1402
حاج ملا علی ماربینی/یکی از شیعیان جعفر بود1360