محمدصالح مازندرانی

محمدصالح مازندرانی

شهرت :

محمدصالح مازندرانی
تاریخ وفات :
10/04/1190
مزار :
تکیه ملا اسماعیل خواجویی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا محمدطاهر مازندرانی، عالم فاضل، متوفی 10ربیع الثانی1190ق مدفون در تکیة ملا اسماعیل خواجویی است.
مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمدطاهر مازندرانی، عالم فاضل، متوفی 10ربیع الثانی1190ق مدفون در تکیة ملا اسماعیل خواجویی است.

داستانها

جابری در جوهر الجواهر این لطیفه را نگاشته:
«گویند: مرحوم حجه الاسلام ملا صالح مازندرانی خواسته بودند در مزرعه ای که سه دانگش از مرحوم سلطان العلماء آقای میرزا سید محمد امام جمعه بزرگ شریک بودند وارد شوند. آقای امام برای ایشان پیغام داده: خرت را از خرمن