حبیب سلطان مجردشفیعی

حبیب سلطان مجردشفیعی

شهرت :

مجردشفیعی
تاریخ وفات :
1352/10/05
مزار :
تکیه مقدس
زمینه فعالیت :
هنرمند
فرزند محمدباقر در شهر اصفهان محلة شیش بیدآباد متولد شد. وی یکی از بانوان فعال در عرصة انواع هنر گلابتون، ملیله، یراق، سرمه دوزی و نقده دوزی بود.
از حدود بیش از 128 طرحی که از هنر گلابتون وجود داشته، این بانوی هنرمند، موفق به حفظ و احیای حدود70 طرح شد. او همچنین صاحب ابتکار و خلاقیت در طرح بود که این نوع تنوع سبکی، هنوز هم بیش و کم در این هنر ادامه دارد.
یک نمونه از کارهای وی، امروز در موزة هنرهای تزیینی اصفهان نگهداری می شود. متأسفانه این هنر اصیل و ارزشمند، به دلیل عدم استقبال و توجه مسؤولین، به بوتة فراموشی سپرده شد و از میان 128 طرح و مدل، تنها حدود 6 طرح باقی مانده است.
حبیبه سلطان مجرد شفیعی سرانجام در 5 دی1352ش/ اول ذی الحجه1393ق فوت و در تکیة مقدس دفن شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند محمدباقر در شهر اصفهان محلة شیش بیدآباد متولد شد. وی یکی از بانوان فعال در عرصة انواع هنر گلابتون، ملیله، یراق، سرمه دوزی و نقده دوزی بود.
از حدود بیش از 128 طرحی که از هنر گلابتون وجود داشته، این بانوی هنرمند، موفق به حفظ و احیای حدود70 طرح شد. او همچنین صاحب ابتکار و خلاقیت در طرح بود که این نوع تنوع سبکی، هنوز هم بیش و کم در این هنر ادامه دارد.
یک نمونه از کارهای وی، امروز در موزة هنرهای تزیینی اصفهان نگهداری می شود. متأسفانه این هنر اصیل و ارزشمند، به دلیل عدم استقبال و توجه مسؤولین، به بوتة فراموشی سپرده شد و از میان 128 طرح و مدل، تنها حدود 6 طرح باقی مانده است.
حبیبه سلطان مجرد شفیعی سرانجام در 5 دی1352ش/ اول ذی الحجه1393ق فوت و در تکیة مقدس دفن شد. ناگفته نماند که یکی از همکاران وی، فاطمه سلطان فولادگر نیز در راستای حفظ، ترویج و احیای هنر گلابتون زحمات ارزشمندی را به انجام رسانید که بنابر اعتقادی که نسبت عالم فاضل به سید محمد مقدس داشت، طبق وصیت، پس از فوتش در 28 ذی حجه 1381ق، در تکیة مقدس، حوالی مقبره بانو مجرد شفیعی مدفون شد.