ملاحسینعلی محدث

ملاحسینعلی محدث

شهرت :

محدث
تاریخ وفات :
1/06/1252
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، از دانشمندان گمنام قرن سیزدهم هجری است. وی در جمادی الثانی1252ق وفات یافته و در نزدیکی قبر فاضل هندی در تخت فولاد مدفون شده است.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، از دانشمندان گمنام قرن سیزدهم هجری است. وی در جمادی الثانی1252ق وفات یافته و در نزدیکی قبر فاضل هندی در تخت فولاد مدفون شده است.
این مرثیه درباره او سروده شده است:
واحسرتا که رفت ز دنیا حسینعلی/آن معدن فضایل و آن نور منجلی
اعلا محدثی که چو دریای علم و فضل/بد در خروش و جوش چو دریای انزلی
کرد از خرد سؤال ز تاریخ فوت او/گفتا هزار حیف ز ملا حسینعلی