شکرالله محقق هرندی

شکرالله محقق هرندی

شهرت :

شکرالله محقق هرندی
تاریخ وفات :
1333/01/01
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
مدرس,عالم فاضل
فرزند محمدقاسم بن علی بن محمدباقر ملقب به ملک الواعظین در سوم شهریور 1266ش در هرند متولد شد و در اصفهان از محضر علماء و اساتید اصفهان بهره ها برد و به مسقط الرأس خود مراجعت نمود و در مسجد کهنه هرند اقامه جماعت می نمود. شیخ شکرالله عالمی فاضل و واعظی کامل بود و تسلط زیادی بر ادبیات داشت و در هرند مکتب خانه داری داشت که شاگردانی را تربیت نموده است از آثار او کتابت قرآن کریم است که نزد حاج شیخ جعفر فرزند ایشان است و کتابت حاشیه ملا عبدالله که در 23 ربیع الثانی 1343ق کتابت نموده است.
سرانجام وی در سال 1333ش وفات یافت و در تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
فرزند محمدقاسم بن علی بن محمدباقر ملقب به ملک الواعظین در سوم شهریور 1266ش در هرند متولد شد و در اصفهان از محضر علماء و اساتید اصفهان بهره ها برد و به مسقط الرأس خود مراجعت نمود و در مسجد کهنه هرند اقامه جماعت می نمود. شیخ شکرالله عالمی فاضل و واعظی کامل بود و تسلط زیادی بر ادبیات داشت و در هرند مکتب خانه داری داشت که شاگردانی را تربیت نموده است از آثار او کتابت قرآن کریم است که نزد حاج شیخ جعفر فرزند ایشان است و کتابت حاشیه ملا عبدالله که در 23 ربیع الثانی 1343ق کتابت نموده است.
سرانجام وی در سال 1333ش وفات یافت و در تکیه سیدالعراقین مدفون گردید.
از ایشان سه فرزند باقی ماند که یکی شیخ محمدباقر محقق از علما و داماد آیت الله سید عبدالحسین طیب بود و دیگری حجت الاسلام حاج شیخ محمدجعفر که از علما و فرهنگیان است و دیگری حاج مهدی را می توان اشاره کرد.