آخوند ملا محمدکاظم مروج بیدآبادی

آخوند ملا محمدکاظم مروج بیدآبادی

شهرت :

مروج بیدآبادی
تاریخ وفات :
21/01/1367
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
عالم جلیل زاهد ادیب شاعر فرزند مشهدى نصرالله بزاز اصفهانى، حدود سال 1298ق در اصفهان به دنیا آمد و نزد جمعى از علماى اصفهان از جمله شیخ محمدتقی آقا نجفى و برادرش حاج آقا نورالله نجفى تحصیل کرد.
وى از علما و فضلا و ائمة جماعت محلة بیدآباد بود و در مسجد ملا کاظم در محلة بیدآباد که در احداث خیابان آیت الله طیب تخریب گردید، اقامة جماعت مى نمود.
مروج بیدآبادى متجاوز از هفتاد سال عمر نمود و سراسر عمرش صرف تعلیم و تعلم و نشر و ترویج احکام شد. از شاگردان او شیخ عباس مصباح دستگردى؛ شیخ مهدى مظاهرى؛ حاج آقا مهدى معتمدى و شیخ حسین مظاهرى را می توان اشاره کرد.
آخوند ملا کاظم در بین ائمة جماعت اصفهان داراى صفات ممتاز و خاصى بود؛ مثلاً هیچ گاه غیبت نمى کرد و حاضر به شنیدن آن نبود.
از وی آثار زیر به جا مانده است: «اربعین» چهل حدیث در فضیلت حضرت امیرالمؤمنین، علیه السلام؛ «دیوان اشعار».
این عالم فاضل در شب 21 محرم 1367ق وفات یافت و در تکیة بروجردی مدفون گردید.

مشروح زندگی نامه
عالم جلیل زاهد ادیب شاعر فرزند مشهدى نصرالله بزاز اصفهانى، حدود سال 1298ق در اصفهان به دنیا آمد و نزد جمعى از علماى اصفهان از جمله شیخ محمدتقی آقا نجفى و برادرش حاج آقا نورالله نجفى تحصیل کرد.
وى از علما و فضلا و ائمة جماعت محلة بیدآباد بود و در مسجد ملا کاظم در محلة بیدآباد که در احداث خیابان آیت الله طیب تخریب گردید، اقامة جماعت مى نمود.
مروج بیدآبادى متجاوز از هفتاد سال عمر نمود و سراسر عمرش صرف تعلیم و تعلم و نشر و ترویج احکام شد. از شاگردان او شیخ عباس مصباح دستگردى؛ شیخ مهدى مظاهرى؛ حاج آقا مهدى معتمدى و شیخ حسین مظاهرى را می توان اشاره کرد.
آخوند ملا کاظم در بین ائمة جماعت اصفهان داراى صفات ممتاز و خاصى بود؛ مثلاً هیچ گاه غیبت نمى کرد و حاضر به شنیدن آن نبود.
از وی آثار زیر به جا مانده است: «اربعین» چهل حدیث در فضیلت حضرت امیرالمؤمنین، علیه السلام؛ «دیوان اشعار» (حدود سه هزار بیت در مدح حضرات معصومین،علیه السلام؛ «ذخیرةالمحشر در شرح باب حادى عشر» و غیره.
از اشعار اوست در فراق و انتظار ظهور حضرت صاحب الامر، عجل الله تعالى فرجه الشریف:
کى شود ظاهر کنى یا رب تو از لطف عمیم /سید ما را که دل شد از فراق او دو نیم
تا به کى در انتظارش شیعیان و دوستان /تا به کى از دورى آن شاه قلب ما الیم
تا به کى آن ماه یثرب در عقیب ابر غیب /تا به کى آن یوسف بطحا به چَه باشد مقیم
تا به کى آن اختر برج هدایت در خفا/ تا به کى اصل شقا و کفر ظاهر بر ادیم
تا به کى آن پادشاه معدلت اندر خفا/تا به کى در سلطنت اتباع شیطان رجیم
این عالم فاضل در شب 21 محرم 1367ق وفات یافت و در تکیة بروجردی مدفون گردید.
از مروج بیدآبادی سه فرزند پسر و سه دختر به یادگار ماند، از دامادهاى وى یکى سید على اصغر مدرس برزانى از مدرسین برجستة حوزة علمیة اصفهان است.

داستانها

/اخلاص استاد:/
جناب حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا مهدى معتمدى امام جماعت مسجد ذکرالله از شاگردان آخوند ملّا کاظم مروج بیدآبادى در مورد استادش مى فرماید:
»ایشان مقّید بودند علاوه بر بیان احکام، مسائل اصول دین را نیز به طور اختصار و استدلالى بیان فر