بحرالعطاء مهدوی هرستانی

بحرالعطاء مهدوی هرستانی

شهرت :

مهدوی هرستانی
تاریخ وفات :
29/04/1371
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، سید مهدى معروف به بحرالعطاء. از سادات جلیل القدر سدهی فرزند سید محمدحسن موسوى هرستانى معروف به سید محمد.
بحرالعطاء تحصیلات خود را در حوزة علمیة اصفهان انجام داده و از محضر اساتید ذیل بهره برد: شهید سید حسن مدرس؛ سید ابوالقاسم دهکردى؛ سید محمدباقر درچه اى؛ سید محمدمهدى درچه اى؛ شیخ محمدرضا نجفى؛ میر محمدصادق خاتون آبادى؛ شیخ محمدتقى آقا نجفى؛ آخوند ملا محمد کاشانى؛ جهانگیرخان قشقایی.
وى پس از اتمام تحصیلات به زادگاه خود هرستان بازگشت و به اقامه جماعت و ارشاد و هدایت مردم پرداخت. مهدوى مردى شجاع و غیور و زاهد و متقى بود. نسبت به مسائل دینى متعصب و مدافع و به زخارف دنیوى بى اعتنا بود. وى در علوم غریبه مهارت داشت و نیز از صدایى زیبا برخودار و به ورزش علاقه مند بود.
سید بحرالعطاء در 29 ربیع الثانى1371ق وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون گشت.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، سید مهدى معروف به بحرالعطاء. از سادات جلیل القدر سدهی بود که نسبش از طریق سید صالح قصیر به حضرت موسى بن جعفر علیهماالسلام مى رسید.
پدرش عالم ربانى سید محمدحسن موسوى هرستانى معروف به سید محمد، از شاگردان میرزا محمدهاشم چهارسویى و شیخ محمدحسین نجفى (صاحب تفسیر مجدالبیان) و میرزا ابوالمعالى کلباسى بود.
جدش سید احمد فروشانى از سادات محترم و بنى اعمام میرزا محمدهاشم چهارسویى بود و به جز سید محمدحسن، سه فرزند پسر به نام هاى: سید محمدباقر، سید محمدعلى و سید محمدرضا داشت که از آن میان، سید محمدباقر احمدى(م: 1367) از علماى بزرگ سده بوده که علاوه بر کمالات علمى طبع شعر نیز داشته و در شعر «محزون» تخلص مى کرده و دیوان شعرش به چاپ رسیده است.
سید محمد حسن پس از وفات در وادى السلام نجف اشرف مدفون شد و از او چند فرزند باقى ماند، از جمله: سید مهدى بحرالعطاء، سید هدایت الله، سید محمد على و سید محمود مهدوى و دخترى که همسر عالم جلیل سید محمد حسین مرتضوى بود.
میر سید على از شاگردان مبرز سید محمدباقر درچه اى بوده که در جوانى بر اثر سرطان حنجره وفات نموده است. برادرش سید محمود نیز اهل منبر بود.
بحرالعطاء تحصیلات خود را در حوزة علمیة اصفهان انجام داده و از محضر اساتید ذیل بهره برد: شهید سید حسن مدرس؛ سید ابوالقاسم دهکردى؛ سید محمدباقر درچه اى؛ سید محمدمهدى درچه اى؛ شیخ محمدرضا نجفى؛ میر محمدصادق خاتون آبادى؛ شیخ محمدتقى آقا نجفى؛ آخوند ملا محمد کاشانى؛ جهانگیرخان قشقایی.
وى پس از اتمام تحصیلات به زادگاه خود هرستان بازگشت و به اقامه جماعت و ارشاد و هدایت مردم پرداخت. مهدوى مردى شجاع و غیور و زاهد و متقى بود. نسبت به مسائل دینى متعصب و مدافع و به زخارف دنیوى بى اعتنا بود. وى در علوم غریبه مهارت داشت و نیز از صدایى زیبا برخودار و به ورزش علاقه مند بود.
سید بحرالعطاء در 29 ربیع الثانى1371ق وفات یافت و در صحن تکیة سیدالعراقین مدفون گشت. میرزا محمد راجى در وفات او اشعارى سروده است که از آن جمله است:
ز ظلمت اى فلک، اندر تزلزل عرش یزدان شد/جفاهایت همیشه شامل احوال خوبان شد
ربودى سید و مولاى ما را اى ستم گستر!/که از تأثیر آن جن و ملک گریان و نالان شد
اگر آقاى ما بحرالعطا را زین بلد بردى/ببین آرامگاهش تخت فولاد سپاهان شد
هزار و سیصد و هفتاد و یک بگذشت از هجرت/به سلخ عین دو «راجى» به غم اندر فروشان شد
از بحرالعطاء چندین فرزند فاضل باقى ماند، از جمله:1. سید مصطفى مهدوى هرستانى از خدمتگزار راستین اسلام و مسلمین که در تاریخ 7 خرداد 1368ش/ 23 شوال 1409ق یک هفته قبل از فاجعه رحلت بنیان گزار جمهورى اسلامى ایران حضرت امام خمینى از دار دنیا رفت و در جوار حضرت فاطمه معصومه، سلام الله علیها، مدفون گردید. 2. سید مرتضى مهدوى هرستانى عالم فاضل م: 1375ش. 3. سید مجتبى مهدوى هرستانى، عالم فاضل معاصر.