شیخ محمدتقی نجفی شهرضایی

شیخ محمدتقی نجفی شهرضایی

شهرت :

نجفی شهرضایی
تاریخ وفات :
5/06/1377
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
از مدرسین مدرسة میرزا مهدی، در محلة بیدآباد بود، پس از حدود چهل سال اقامت در نجف اشرف به اصفهان بازگشت و از مدرسین مدرسة میرزا مهدی شد. ابراهیم جواهری وی را از علمای گمنام و منزوی معرفی می کند.
سید مهدی حجازی در سفرنامه خود زمانی که در عتبات عالیات بوده، در مورد وی می نویسد: «امروز می خواهیم برویم منزل شیخ محمد تقی قمشه ای، مشارالیه اصلاً اهل قمشه اند و پس از تحصیلات اصفهان در سال هزار و سیصد و بیست و شش مشرف شده اند به نجف و همین جا متأهل شده و خانه خریده اند در محله خویش و اولاد ایشان منحصر است به یک دختر که شوهر داده اند به شخصی که او هم قمشه ای بوده. ایشان دارای مراتب علم و سلامت طبع و حسن خلق و قلت حشرند».
در مدتی که شیخ محمدتقی نجفی در اصفهان به امر تدریس در زمینة ادبیات فقه واصول می پرداخت، بزرگانی چند در خدمت ایشان شاگردی نمودند که از آن جمله حاج حیدر علی محقق؛ سید علاءالدین مدرس؛ عبدالجواد فلاطوری؛ حاج شیخ مهدی معتمدی؛ شیخ حسین راه پناه و سید محمدحسین ناشرالاسلام را می توان نام برد.
این عالم فرزانه در 5 جمادی الثانی 1377ﻕ به رحمت ایزدی پیوست و پیکرش را در تکیة بروجردی به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
از مدرسین مدرسة میرزا مهدی، در محلة بیدآباد بود، پس از حدود چهل سال اقامت در نجف اشرف به اصفهان بازگشت و از مدرسین مدرسة میرزا مهدی شد. ابراهیم جواهری وی را از علمای گمنام و منزوی معرفی می کند.
سید مهدی حجازی در سفرنامه خود زمانی که در عتبات عالیات بوده، در مورد وی می نویسد: «امروز می خواهیم برویم منزل شیخ محمد تقی قمشه ای، مشارالیه اصلاً اهل قمشه اند و پس از تحصیلات اصفهان در سال هزار و سیصد و بیست و شش مشرف شده اند به نجف و همین جا متأهل شده و خانه خریده اند در محله خویش و اولاد ایشان منحصر است به یک دختر که شوهر داده اند به شخصی که او هم قمشه ای بوده. ایشان دارای مراتب علم و سلامت طبع و حسن خلق و قلت حشرند».
در مدتی که شیخ محمدتقی نجفی در اصفهان به امر تدریس در زمینة ادبیات فقه واصول می پرداخت، بزرگانی چند در خدمت ایشان شاگردی نمودند که از آن جمله حاج حیدر علی محقق؛ سید علاءالدین مدرس؛ عبدالجواد فلاطوری؛ حاج شیخ مهدی معتمدی؛ شیخ حسین راه پناه و سید محمدحسین ناشرالاسلام را می توان نام برد.
این عالم فرزانه در 5 جمادی الثانی 1377ﻕ به رحمت ایزدی پیوست و پیکرش را در تکیة بروجردی به خاک سپردند.