شیخ عبدالعلی نجفی قدسی

شیخ عبدالعلی نجفی قدسی

شهرت :

نجفی قدسی
تاریخ وفات :
14/09/1390
مزار :
تکیه بروجردی
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
داماد سید ابوالحسن بروجردی، عالم فاضل. وی پس از فراگیری علوم دینی، به امر قضاوت در دادگاه پرداخت و سرانجام در 14 رمضان 1390ق فوت و در بقعه تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
داماد سید ابوالحسن بروجردی، عالم فاضل. وی پس از فراگیری علوم دینی، به امر قضاوت در دادگاه پرداخت و سرانجام در 14 رمضان 1390ق فوت و در بقعه تکیة بروجردی به خاک سپرده شد.