عبدالعلی نحوی

عبدالعلی نحوی

شهرت :

عبدالعلی نحوی
تاریخ وفات :
1362/10/29
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
مدرس
فرزند عبدالرسول نحوی در سال 1284ش متولد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند. وی دیپلم خود را در شهر شیراز دریافت نمود و در سال1316ش از دانشسرای عالی موفق به کسب لیسانس ریاضی گردید. وی سپس به تدریس در دبیرستانهای مشهد، قم، تهران و اصفهان پرداخت. آخرین پست فرهنگی او ریاست دبیرستان کازرونی اصفهان بود که از سال1330تا 1343ش ادامه داشت و در سال 1342ش بود که با فشار ساواک استعفا داد و پس از مدتی در دبیرستان هاتف و هراتی به تدریس ریاضی پرداخت تا در سال 1344ش بازنشسته گردید. وی از معلمان جدی و فعال و غیرقابل نفوذ بود که در اثر علاقمندی به کار و توانایی ادارة کلاس و مدرسه توانست شاگردان ممتاز و برجسته ای را تحویل جامعه بدهد.
عبدالعلی نحوی در 29 دیماه1362ش فوت و در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالرسول نحوی در سال 1284ش متولد و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در اصفهان گذراند. وی دیپلم خود را در شهر شیراز دریافت نمود و در سال1316ش از دانشسرای عالی موفق به کسب لیسانس ریاضی گردید. وی سپس به تدریس در دبیرستانهای مشهد، قم، تهران و اصفهان پرداخت. آخرین پست فرهنگی او ریاست دبیرستان کازرونی اصفهان بود که از سال1330تا 1343ش ادامه داشت و در سال 1342ش بود که با فشار ساواک استعفا داد و پس از مدتی در دبیرستان هاتف و هراتی به تدریس ریاضی پرداخت تا در سال 1344ش بازنشسته گردید. وی از معلمان جدی و فعال و غیرقابل نفوذ بود که در اثر علاقمندی به کار و توانایی ادارة کلاس و مدرسه توانست شاگردان ممتاز و برجسته ای را تحویل جامعه بدهد.
عبدالعلی نحوی در 29 دیماه1362ش فوت و در تکیة فاضل هندی به خاک سپرده شد.