سیدحسین نوربخش

سیدحسین نوربخش

شهرت :

سیدحسین نوربخش
تاریخ وفات :
16/12/1374
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
نظامی
فرزند سید قوام الدین، پس از فراگیری تحصیلات وارد دانشکده افسری شده تا پایان عمر در ارتش با درجه سرهنگی خدمت کرد. وی از اعضای فعال جامعه تعلیمات اسلامی اصفهان بود. فردی با ایمان، پاک نهاد، خوش نیت، صاف و بدون تظاهر و مورد قبول علما بود. در مدرسه درب کوشک حجره داشته، با علما نشست و برخاست داشت. وی در 16 ذی الحجه 1374ق درگذشت
مشروح زندگی نامه
فرزند سید قوام الدین، در اصفهان متولد شد. تحصیلات خود را در دبستان و دبیرستان علیه تحت نظر میرزا آقاخان محاسب-الدوله انجام داد و پس از اخذ دیپلم وارد دانشکدة افسرى شد و تا پایان عمر در ارتش با درجة سرهنگی خدمت کرد.
وى از اعضاى فعال جامعه تعلیمات اسلامى اصفهان بود و سرپرستى دبستان دخترانة نوربخش را که وابسته به جامعة تعلیمات اسلامى بود به عهده داشت.
به نوشتة خلیل رفاهى: « مرحوم سرهنگ در واقع یک روحانى معتقد بود که در لباس سرهنگى ارتش درآمده بود. فوق العاده باایمان، پاک نهاد، خوش نیت، صاف و بدون تظاهر بود. وى رسماً در مدرسة درب کوشک اصفهان یک حجره گرفته بود و در ایام تعطیل روزها آن جا بود و از مدرسین و علما به ناهار دعوت مى کرد و با آنان نشست و برخاست و گفت و شنود داشت. وى اهل تهجد و نماز شب و جداً معتقد و مؤمن به مبانى مذهبى بود».
حجت الاسلام شیخ غلامرضا فیروزیان می نویسد: «سرهنگ سید حسین نوربخش که مردی متدین و مورد قبول علمای اصفهان و یکی از دعوت کنندگان من به اصفهان بود[...] چون متصدی ارزاق ارتش بود، از مرحوم آیت الله العظمی بروجردی اجازه داشت مبالغی که در ایام تعطیلی از هزینه ها اضافه می آمد به عنوان رد مظالم به مصرف کارهای خیر برساند. از این رو و با رعایت موازین شرعی به مستحقان آبرومند که در هر شغل و موقعیتی بودند، کمک می کرد و مراجعین زیادی داشت و شاید تنها افسری بود که روحانیون، مردم و ارتش به او اعتماد داشتند».
نوربخش در تاریخ 16 ذى حجه 1374ق در راه انجام وظیفه در هنگامی که به سمت اردوگاه گلستان در حرکت بود، در اثر تصادف دارفانی را وداع گفت و در صحن غربی تکیة سیدالعراقین مدفون گردیده است. اشعار سنگ مزارش از «نوا» چنین است:
شد نهان در خاک اگر خورشید روى نوربخش
تا ابد باقى بود نام نکوى نوربخش/ منصبش سرهنگ اما مذهبش سرباز دین
بود نشر دین و دانش آرزوى نوربخش/ آرى این سرهنگ نامى خادم فرهنگ بود
زان بود فرهنگ ما در جستجوى نوربخش/ زان دبستان ها که شد تاسیس از اقدام او
اى بسا دل شد اسیر خلق و خوى نوربخش/ کردم از طبع نوا تاریخ فوتش را سؤال
گفت سال فوت را بنویس روى نوربخش
فرزند وی سید بهرام نوربخش نیز در تاریخ 1342ش/ 1382ق در سن نوجوانى وفات یافته و در کنار پدر مدفون است. فرزند دیگر او دکتر محسن نوربخش رئیس کل بانک مرکزى بود که چند سال قبل از دنیا رفت.