میرزا ابوالحسن نوری

میرزا ابوالحسن نوری

شهرت :

نوری
تاریخ وفات :
8/06/1319
مزار :
تکیه   فاضل هندی
زمینه فعالیت :
فرزند میرزا مهدی نوری مازندرانی که پدر و پسر هر دو از علمای اصفهان بوده اند. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در 8 جمادی الثانی1319ق فوت و در شمال غربی بقعة فاضل هندی به خاک سپرده شده است .
مشروح زندگی نامه
فرزند میرزا مهدی نوری مازندرانی که پدر و پسر هر دو از علمای اصفهان بوده اند. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. او در 8 جمادی الثانی1319ق فوت و در شمال غربی بقعة فاضل هندی به خاک سپرده شده است .