غلامحسین ولایی اصفهانی

غلامحسین ولایی اصفهانی

شهرت :

ولایی اصفهانی
تاریخ وفات :
1345/11/09
مزار :
تکیه ملا محمد لطیف خواجویی
زمینه فعالیت :
ورزشکار
فرزند ابوطالب، در محلة دردشت اصفهان به دنیا آمد.
وی در عین حال که در بازار اصفهان به تولید کلاه نمدی اشتغال داشت، به ورزش کشتی نیز روی آورد و توانست در این رشته صاحب فن شود. آخرین کشتی او با صادق شماعی بود که در این مسابقه برنده شد. از جمله شاگردان وی در کشتی می توان به آقا سید اصغر اشاره کرد. غلامحسین عضو هیأت امنای بنی فاطمه (ع) بود و ایام محرم در مراسم تعزیه، ایفاگر نقش حُر بود.
وی سرانجام در 9بهمن1345ش/20شوال1386ق فوت و در تکیة آقا سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
پهلوان عبدالحسین ولایی، برادرزاده و پهلوان رمضان پدر همسر او نیز جزو کشتی گیران اصفهان بودند که هر دو در تخت فولاد مدفون هستند. مرثیه و ماده تاریخ فوت عبدالحسین ولایی که بر روی سنگ قبر وی در تکیة سید محمد لطیف خواجویی نقش بسته از مشفقی است.

مشروح زندگی نامه
فرزند ابوطالب، در محلة دردشت اصفهان به دنیا آمد.
وی در عین حال که در بازار اصفهان به تولید کلاه نمدی اشتغال داشت، به ورزش کشتی نیز روی آورد و توانست در این رشته صاحب فن شود. آخرین کشتی او با صادق شماعی بود که در این مسابقه برنده شد. از جمله شاگردان وی در کشتی می توان به آقا سید اصغر اشاره کرد. غلامحسین عضو هیأت امنای بنی فاطمه (ع) بود و ایام محرم در مراسم تعزیه، ایفاگر نقش حُر بود.
وی سرانجام در 9بهمن1345ش/20شوال1386ق فوت و در تکیة آقا سید محمد لطیف خواجویی به خاک سپرده شد.
پهلوان عبدالحسین ولایی، برادرزاده و پهلوان رمضان پدر همسر او نیز جزو کشتی گیران اصفهان بودند که هر دو در تخت فولاد مدفون هستند. مرثیه و ماده تاریخ فوت عبدالحسین ولایی که بر روی سنگ قبر وی در تکیة سید محمد لطیف خواجویی نقش بسته از مشفقی است.
ناگفته نماند که فرزند پهلوان رمضان، حاج شیخ عباس ولایی معروف به آجرتراش بوده و در باغ رضوان اصفهان مدفون گردید و از جمله اقدامات وی می توان به مرمت یکی از محراب های مسجد سید اشاره کرد. سردار شهید حاج عبدالعلی ولایی فرزند اوست.