سید علی اکبر هاشمی طالخونچه

سید علی اکبر هاشمی طالخونچه

شهرت :

هاشمی طالخونچه
تاریخ وفات :
11/09/1388
مزار :
تکیه هاشمی
زمینه فعالیت :
عالم زاهد
فرزند سید محمدحسن موسوی، عالم فاضل، زاهد ربانی، در سال1318ق در طالخونچه به دنیا آمد.
وی دروس فارسی و مقداری از مقدمات را در خدمت پدرش و جد مادر خود سید محمدحسین فرا گرفت و مخصوصاً در فراگیری خط نسخ قرآنی، شکسته و نستعلیق از جد مادری خود تعلیم گرفت و دارای خطوط ممتاز بود. وی سپس برای تکمیل مقدمات عربی و سطح به اصفهان عزیمت نمود و در مدرسة جده بزرگ و مدرسة ناصریه و مدرسة ثقة الاسلام از علمای اصفهان همچون شیخ محمدعلی یزدی، میرزا احمد مدرس، سید ابوالقاسم دهکردی استفاده نمود.
وی سپس در قم از درس حاج شیخ عبدالکریم حائری، سید محمد حجت و سید محمدتقی خوانساری فیض برد. وی سالها در زادگاه خود مرجع امور شرعی بود و در علم و کمال و مخصوصاً اخلاق سرآمد علمای زمان خود بود.همچنین خط نستعلیق را استادانه می نوشت. او در اواخر عمر شریفش در اصفهان اقامت نموده بود و در مسجد سلمان امامت داشته است.
این عالم ربانی در شب دوشنبه11 رمضان 1388ق فوت و در قبرستان عمومی مقابل تکیة بابارکن الدین مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمدحسن موسوی، عالم فاضل، زاهد ربانی، در سال1318ق در طالخونچه به دنیا آمد.
سید علی اکبر دروس فارسی و مقداری از مقدمات را در خدمت پدرش و جد مادر خود سید محمدحسین فرا گرفت و مخصوصاً در فراگیری خط نسخ قرآنی، شکسته و نستعلیق از جد مادری خود تعلیم گرفت و دارای خطوط ممتاز بود. وی سپس برای تکمیل مقدمات عربی و سطح به اصفهان عزیمت نمود و در مدرسة جده بزرگ و مدرسة ناصریه و مدرسة ثقة الاسلام از علمای اصفهان همچون شیخ محمدعلی یزدی، میرزا احمد مدرس، سید ابوالقاسم دهکردی استفاده نمود.
وی سپس در قم از درس حاج شیخ عبدالکریم حائری، سید محمد حجت و سید محمدتقی خوانساری فیض برد. هاشمی در سیر و سلوک نیز از محضر عارف ربانی شیخ محمدجواد سرجویی بیدآبادی و سید زین العابدین طباطبایی ابرقویی بهره برد.
وی سالها در زادگاه خود مرجع امور شرعی بود و در علم و کمال و مخصوصاً اخلاق سرآمد علمای زمان خود بود.همچنین خط نستعلیق را استادانه می نوشت. او در اواخر عمر شریفش در اصفهان اقامت نموده بود و در مسجد سلمان امامت داشته است. از خدمات شایان وی فعالیت در امور اجتماعی و تعمیر مساجد و تربیت جوانها را می توان اشاره کرد. از آثار قلمی ایشان «منشآت» است.
این عالم ربانی در شب دوشنبه11 رمضان 1388ق فوت و در قبرستان عمومی مقابل تکیة بابارکن الدین مدفون شد.

داستانها

/دفن در غریب ترین مکان تخت فولاد:/
روزى عالم ربّانى آقا سید على اکبر هاشمى به اتفاق آقاى حاج سید محسن میرزمانى به تخت فولاد جهت زیارت اموات مى روند و در برابر تکیه بابا رکن الدین محلى که فقرا را در آنجا دفن مى کردند معروف بوده به تکیه شهردارى و قبلاً