ناصرقلی یاوری طالخونچه

ناصرقلی یاوری طالخونچه

شهرت :

ناصر
تاریخ وفات :
1358/12/22
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
شاعر,ادیب

فرزند سیف­ الله، ادیب و شاعر معاصر، متخلص به «ناصر»، از زندگی وی اطلاعی به دست نیامد.
وی در 22 اسفند1358ش/4 ربیع­ الثانی1400ق فوت و در تکیه سیدالعراقین  مدفون شد. اشعار زیر بر سنگ مزارش حک شده است:

ای خاک اگر ز جسم منی خاک راه باش/صافی، چو من، ز مکر و ریا و گناه باش

هر رهگذر که بر تو نظر افکند به مهر/پایش به چشم من بنه و شاه­راه باش

گر رهروی به فاتحه ای یاد من کند/از من به او بگوی که در عز و جاه باش

پرسد اگر کسی ز تو این خاک خاک کیست/گو خاک ناصر است و به ظل اله باش


مشروح زندگی نامه

فرزند سیف­ الله، ادیب و شاعر معاصر، متخلص به «ناصر»، از زندگی وی اطلاعی به دست نیامد.
وی در 22 اسفند1358ش/4 ربیع­ الثانی1400ق فوت و در تکیه سیدالعراقین  مدفون شد. اشعار زیر بر سنگ مزارش حک شده است:

ای خاک اگر ز جسم منی خاک راه باش/صافی، چو من، ز مکر و ریا و گناه باش

هر رهگذر که بر تو نظر افکند به مهر/پایش به چشم من بنه و شاه­راه باش

گر رهروی به فاتحه ای یاد من کند/از من به او بگوی که در عز و جاه باش

پرسد اگر کسی ز تو این خاک خاک کیست/گو خاک ناصر است و به ظل اله باش