سید حسین مدرس نجف آبادی

سید حسین مدرس نجف آبادی

شهرت :

مدرس نجف آبادی
تاریخ وفات :
1389/07/11
مزار :
تکیه سیدالعراقین
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم ربانی و فاضل روحانی

عالم ربانی و فاضل روحانی متولد 1295ش، عالم فاضل، از دبیران اصفهان، امام جماعت مسجد سیدالعراقین و داماد شیخ محمدرضا حسام الواعظین بود. در سال1317ش از دانشسرای عالی لیسانس گرفت و مدت 30 سال در اصفهان به تدریس پرداخت و مدتی رئیس تربیت معلم اصفهان بود. از مقالات او که در مجله «فرهنگ اصفهان» به چاپ رسیده عبارتند از: «کلاسهای کارآموزی»، «بحث درباره الفبای فارسی» و «متد تدریس الفباء». وی در حوزه علمیه اصفهان نیز به تحصیل پرداخت و از محضر شیخ علی قدیری کفرانی و سید مصطفی مهدوی هرستانی استفاده نمود. وی در 27 دیماه 1388ش/ اول صفر1431ق فوت کرد و در کنار پدر در تکیه سیدالعراقین به خاک سپرده شد.


مشروح زندگی نامه

عالم ربانی و فاضل روحانی متولد 1295ش، عالم فاضل، از دبیران اصفهان، امام جماعت مسجد سیدالعراقین و داماد شیخ محمدرضا حسام الواعظین بود. در سال1317ش از دانشسرای عالی لیسانس گرفت و مدت 30 سال در اصفهان به تدریس پرداخت و مدتی رئیس تربیت معلم اصفهان بود. از مقالات او که در مجله «فرهنگ اصفهان» به چاپ رسیده عبارتند از: «کلاسهای کارآموزی»، «بحث درباره الفبای فارسی» و «متد تدریس الفباء». وی در حوزه علمیه اصفهان نیز به تحصیل پرداخت و از محضر شیخ علی قدیری کفرانی و سید مصطفی مهدوی هرستانی استفاده نمود. وی در 27 دیماه 1388ش/ اول صفر1431ق فوت کرد و در کنار پدر در تکیه سیدالعراقین به خاک سپرده شد.