شیخ ابوالقاسم اشراقی قمشه ای

شیخ ابوالقاسم اشراقی قمشه ای

شهرت :

شیخ ابوالقاسم اشراقی قمشه ای
تاریخ وفات :
1348/10/13
مزار :
تکیه امام جمعه
زمینه فعالیت :
عالم فاضل,خطیب و واعظ,ادیب

عالم فاضل و واعظ ادیب، دانشمند­ گرانمایه، شیخ ابوالقاسم اشراقی در قمشه، در خانواده­ای روحانی متولد گردید. پدرش، شیخ حسن فرقانی قمشه­ایی از وعاظ شهرضا ­متوفی 12 جمادی الاول 1372ق است. شیخ ابوالقاسم در موطن خود و­ سپس در اصفهان نزد شیخ محمد حکیم خراسانی و شیخ محمود مفید و شیخ محمدرضا مسجد شاهی تحصیل نمود و پس از آن به وعظ و ارشاد مردم پرداخت. وی مدتی به تدریس منظومه در حکمت مشغول بود و سپس در دبیرستا­نهای اصفهان به تدریس ادبیات و علوم دینی و وعظ تا آخر عمر مشغول بود.

وی سرانجام در 24 شوال سال 1389ق/ 13دی 1348ش وفات یافت و در تکیة امام جمعه مدفون گردید.


مشروح زندگی نامه

عالم فاضل و واعظ ادیب، دانشمند­ گرانمایه، شیخ ابوالقاسم اشراقی در قمشه، در خانواده­ای روحانی متولد گردید. پدرش، شیخ حسن فرقانی قمشه­ایی از وعاظ شهرضا ­متوفی 12 جمادی الاول 1372ق است. شیخ ابوالقاسم در موطن خود و­ سپس در اصفهان نزد شیخ محمد حکیم خراسانی و شیخ محمود مفید و شیخ محمدرضا مسجد شاهی تحصیل نمود و پس از آن به وعظ و ارشاد مردم پرداخت. وی مدتی به تدریس منظومه در حکمت مشغول بود و سپس در دبیرستا­نهای اصفهان به تدریس ادبیات و علوم دینی و وعظ تا آخر عمر مشغول بود.

وی سرانجام در 24 شوال سال 1389ق/ 13دی 1348ش وفات یافت و در تکیة امام جمعه مدفون گردید.