میرزا محمد علی مسکین

میرزا محمد علی مسکین

شهرت :

مسکین
تاریخ وفات :
1/01/1303
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
شاعر,خوشنویس

سراینده و خوشنویس، متخلص به «مسکین»، و از اعضای فعال انجمن­های ادبی شهر اصفهان بوده است. از آثارش «تذکرة­الشعرا» و «دیوان مسکین» است. وی خط نستعلیق را خوش می­نوشته و از جمله کتابت «تاریخ روسیه» است که در سال 1282ق به اتمام رسانیده است. مسکین دارای پنج پسر به نامهای میرزا عبدالرحیم افسر، میرزا شکرالله منعم، میرزا نصرالله مستوفی، میرزا علی محمد و میرزا علی بود. وی در27 صفر 1303ق فوت شد. از سروده­های اوست:

بهار آمد و گشت بستان معطر                     گلستان شد از جلوه گل، منوّر

زمین مشک بیز و هوا عنبرآگین                   چمن روح بخش و هوا روح پرور


مشروح زندگی نامه

سراینده و خوشنویس، متخلص به «مسکین»، و از اعضای فعال انجمن­های ادبی شهر اصفهان بوده است. از آثارش «تذکرة­الشعرا» و «دیوان مسکین» است. وی خط نستعلیق را خوش می­نوشته و از جمله کتابت «تاریخ روسیه» است که در سال 1282ق به اتمام رسانیده است. مسکین دارای پنج پسر به نامهای میرزا عبدالرحیم افسر، میرزا شکرالله منعم، میرزا نصرالله مستوفی، میرزا علی محمد و میرزا علی بود. وی در27 صفر 1303ق فوت شد. از سروده­های اوست:

بهار آمد و گشت بستان معطر                     گلستان شد از جلوه گل، منوّر

زمین مشک بیز و هوا عنبرآگین                   چمن روح بخش و هوا روح پرور