حاج سید محمد رضا آل رسول

حاج سید محمد رضا آل رسول

شهرت :

آل رسول
تاریخ وفات :
1368/01/28
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید محمدابراهیم، متولد 1279ش،عالم فاضل، تحصیلاتش را در اصفهان و تهران نزد میرزا ابوالحسن رفیعی تهرانی، شیخ احمد مجتهد بیدآبادی و سیدمحمد نجف آبادی به انجام رسانید. از فعالیت های او مبارزه با فرقه ضاله بهاییت در شهرستان اقلید بود. پس از شهادت برادرش در مسجد اباذرغفاری به امامت جماعت مشغول شد. از آثارش ساخت مسجدی در محل شهادت شهید شمس آبادی در درچه است. او در 28 فروردین 1368ش درگذشت.
مشروح زندگی نامه
آن عالم فاضل، فرزند آقا سید محمد ابراهیم موسوی مازندرانی و برادر شهید آیت الله سید ابوالحسن شمس آبادی بوده است. در سال 1279ش در اصفهان متولد شد تحصیلاتش را در اصفهان و تهران به انجام رسانید و از مدرسه دارالفنون فارغ التحصیل شده، در تهران در مسجد سید عزیزالله ضمن تحصیل، به وعظ و ارشاد مردم پرداخت. برخی از اساتید ایشان در اصفهان و تهران عبارتند از: حضرات آیات:1- شیخ ابوالقاسم زفره ای معروف به حاج آخوند؛ 2- میرزا ابوالحسن رفیعی قزوینی در تهران؛ 3- ملا ابراهیم؛ 4- آقا شیخ احمد بید آبادی؛ 5- حاج سید احمد خوانساری؛ 6- آخوند ملا محمد حسین فشارکی؛ 7- شیخ محمد رضا نجفی؛ 8- آقا سید علی نجف آبادی؛ 9- آقا سید محمد نجف آبادی؛10- ملا محمد همامی.
وی با نظر آیت الله آخوند ملا محمد حسین فشارکی در دادگستری خدمت نموده و پس از فوت ایشان از امور دولتی کناره گیری کرد و به شغل آزاد روی آورد. مدتی درکارخانه وطن تهران و سپس در کارخانه قند اقلید اشتغال ورزید.
از فعالیت های دینی او مبارزه با فرقه ضالّه بهائیت و تربیت جوانان دراین زمینه در منطقه اقلید بود. پس از شهادت برادرش، به درخواست مردم محل و سفارش آیت الله خادمی به اصفهان مراجعت کرد و در مسجدی که برادرش در آن به اقامه جماعت و وعظ و ارشاد می پرداخت، به امامت پرداخت و با اجازه و نظر مراجع تقلید، امور حسبیه و رسیدگی به امور مردم را انجام می داد.
از آثار ایشان، ساخت مسجدی در محل شهادت برادرش به نام مسجد شمس آبادی بود.
وی در شب سه شنبه 11 رمضان 1409ق/28فروردین 1368ش درگذشت و در جنب برادر شهیدش در گلستان شهداء اصفهان به خاک سپرده شد.