سید محمدباقر احمدآبادی

سید محمدباقر احمدآبادی

شهرت :

احمدآبادی
تاریخ وفات :
4/02/1363
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
حاج سید محمدباقر احمد آبادی، عالم فاضل جلیل ، فرزند سید حیدر علی بن میرسید علی بن میر علی نقی بن محمدباقر بن میرمحمد اسماعیل واعظ بن میر ابوصالح حسینی در سال 1294ق متولد شد.
در اصفهان از محضر اساتیدی، چون سید محمود کلیشادی، سید محمدتقی مدرس، شیخ محمدتقی آقا نجفی ، حاج آقا منیر الدین بروجردی ( پدر همسر خود ) و شیخ عبدالحسین محلاتی بهره برد. وی همچنین به افتخار مصاهرت مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید حسین بروجردی نائل شد.
از ائمه جماعت در اصفهان و ساکن محلة احمدآباد بود و سالها در مسجد ایلچی امام جماعت بود و به ترویج دین مبین اسلام همت می گماشت.
وی سرانجام در شب چهارم صفر سال 1363 هـ.ق فوت و در تکیه میرمحمدصادقی ها ( گلستان شهدا ) مدفون شد.

مشروح زندگی نامه
حاج سید محمدباقر احمد آبادی، عالم فاضل جلیل ، فرزند سید حیدر علی بن میرسید علی بن میر علی نقی بن محمدباقر بن میرمحمد اسماعیل واعظ بن میر ابوصالح حسینی در سال 1294ق متولد شد.
در اصفهان از محضر اساتیدی، چون سید محمود کلیشادی، سید محمدتقی مدرس، شیخ محمدتقی آقا نجفی ، حاج آقا منیر الدین بروجردی ( پدر همسر خود ) و شیخ عبدالحسین محلاتی بهره برد. وی همچنین به افتخار مصاهرت مرحوم حضرت آیت الله العظمی سید حسین بروجردی نائل شد.
از ائمه جماعت در اصفهان و ساکن محلة احمدآباد بود و سالها در مسجد ایلچی امام جماعت بود و به ترویج دین مبین اسلام همت می گماشت.
وی سرانجام در شب چهارم صفر سال 1363 هـ.ق فوت و در تکیه میرمحمدصادقی ها ( گلستان شهدا ) مدفون شد.
ماده تاریخ وفاتش را میرزا حبیب الله نیّر چنین می گوید:
محمد الباقر الرضوان راح/طائف بیت الله حقا بالفلاح
صهر المنیر مات فی شهر الصفر/من نیّر تاریخ عامه ظهر
السید الباقر آل الصادقین/لیلحق بالعلماء الصادقین