دکتر مراد برجیان

دکتر مراد برجیان

شهرت :

مراد برجیان
تاریخ وفات :
1340/12/29
مزار :
تکیه ایزدگشسب
زمینه فعالیت :
طبیب

 

    فرزند عباسعلي برجيان، در سال 1309ش در اصفهان دنيا آمد. پس از طي دوران متوسطه در دبيرستانهاي صارميه و ادب موفق شد كه در كنكور جزو نفرات اول رشته دندان پزشكي به دانشگاه تهران راه يابد. وي از محضر اساتيدي، همچون دكتر سياح استفاده نمود و از اين دانشگاه فارغ التحصيل گرديد. سپس به اصفهان بازگشت و به عنوان يكي از اولين دندان پزشكان اين شهر، خدمت به مردم را آغاز نمود.

    او در كار خودبسيار سخت كوش و مجرب بود. علاوه بر اين، داراي روح بسيار لطيفی بود و دستگيری از نيازمندان و كمك به محرومان را سرلوحه اعمال خويش قرار داده بود.

    مرحوم مراد برجيان در اوج شهرت و جواني در يك سانحه دلخراش رانندگي در 29 اسفند ماه سال 1340ش فوت شد و پيكرش را در تكيه ايزدگشسب به خاك سپردند.

 


مشروح زندگی نامه

 

    فرزند عباسعلي برجيان، در سال 1309ش در اصفهان دنيا آمد. پس از طي دوران متوسطه در دبيرستانهاي صارميه و ادب موفق شد كه در كنكور جزو نفرات اول رشته دندان پزشكي به دانشگاه تهران راه يابد. وي از محضر اساتيدي، همچون دكتر سياح استفاده نمود و از اين دانشگاه فارغ التحصيل گرديد. سپس به اصفهان بازگشت و به عنوان يكي از اولين دندان پزشكان اين شهر، خدمت به مردم را آغاز نمود.

    او در كار خودبسيار سخت كوش و مجرب بود. علاوه بر اين، داراي روح بسيار لطيفی بود و دستگيری از نيازمندان و كمك به محرومان را سرلوحه اعمال خويش قرار داده بود.

    مرحوم مراد برجيان در اوج شهرت و جواني در يك سانحه دلخراش رانندگي در 29 اسفند ماه سال 1340ش فوت شد و پيكرش را در تكيه ايزدگشسب به خاك سپردند.