سید حسن بهشتی ن‍ژاد

سید حسن بهشتی ن‍ژاد

شهرت :

سید حسن بهشتی ن‍ژاد
تاریخ وفات :
1360/02/03
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل

  فرزند سید مصطفی، به سال 1324ش در اصفهان متولد شد. وی پس از طی دوران ابتدایی به حوزۀ علمیه راه یافت و از محضر اساتید حوزه اصفهان، از جمله پدر بزرگوارش، حاج آقا حسن مصطفوی، سید محمد باقر امامی و حاج شیخ علی مشکوة بهره مند گردید. پس از آن، به حوزه علمیه قم رفت و در مدرسه دارالشفاي قم ساکن شد و از درس اساتید قم، همچون حضرات آیات: حاج شیخ مرتضی حائری، شیخ محمد فاضل لنکرانی  و نوری همدانی بهره برد.

وی در قم با نظر شهید بهشتی و شهید قدوسی نظارت بر طلاب مدرسه حقانی را برعهده گرفت. در برنامه وسیعی که براي حوزه های علمیه سراسر کشور ارائه گردید، به عنوان نماینده طلاب اصفهان منشأ خدمات مؤثری بود. در سال 1359ش به عنوان حاکم شرع در دادگاه انقلاب شیراز مشغول به فعالیت شد و با عملکرد دقیق و احتیاط فراوانی که داشت، مسؤولان را تحت تأثیر قرار دارد و بارها مورد تحسین اطرافیان قرار گرفت.

 همزمان با فعالیت در دادگاه شیراز، به عنوان امام جمعه موقت اصفهان به انجام وظیفه پرداخت و با سخنان شیوای خود در خطبه های نماز جمعه و دیگر جلساتی که حضور داشت، سعی در بیداری روح انقلابی و دینی مردم می نمود. در زمان اوج گیری نهضت اسلامی سخنرانهای وي در تحصن تاریخی مردم اصفهان در منزل آیت الله خادمی و مسجد سید زبانزد خاص و عام بود.

این عالم گرانمایه پس از فوت پدر بزرگوارش، آقا سید مصطفی، در مسجد گورتان، نماز جمعه را اقامه می نمود.

این عالم فرزانه هنگامی که کاندیدای مجلس شورای اسلامی گردیده بود، در روز21 رمضان 1401ق/ 3 ارديبهشت1360ش به دست منافقان کور دل به شهادت رسید و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد. استاد نحوی در تاریخ وفاتش سروده است.

به تاریخ نحوی به شمسی سرود:/« بهشتی شهید ره عـــــدل و داد »


مشروح زندگی نامه

  فرزند سید مصطفی، به سال 1324ش در اصفهان متولد شد. وی پس از طی دوران ابتدایی به حوزۀ علمیه راه یافت و از محضر اساتید حوزه اصفهان، از جمله پدر بزرگوارش، حاج آقا حسن مصطفوی، سید محمد باقر امامی و حاج شیخ علی مشکوة بهره مند گردید. پس از آن، به حوزه علمیه قم رفت و در مدرسه دارالشفاي قم ساکن شد و از درس اساتید قم، همچون حضرات آیات: حاج شیخ مرتضی حائری، شیخ محمد فاضل لنکرانی  و نوری همدانی بهره برد.

وی در قم با نظر شهید بهشتی و شهید قدوسی نظارت بر طلاب مدرسه حقانی را برعهده گرفت. در برنامه وسیعی که براي حوزه های علمیه سراسر کشور ارائه گردید، به عنوان نماینده طلاب اصفهان منشأ خدمات مؤثری بود. در سال 1359ش به عنوان حاکم شرع در دادگاه انقلاب شیراز مشغول به فعالیت شد و با عملکرد دقیق و احتیاط فراوانی که داشت، مسؤولان را تحت تأثیر قرار دارد و بارها مورد تحسین اطرافیان قرار گرفت.

 همزمان با فعالیت در دادگاه شیراز، به عنوان امام جمعه موقت اصفهان به انجام وظیفه پرداخت و با سخنان شیوای خود در خطبه های نماز جمعه و دیگر جلساتی که حضور داشت، سعی در بیداری روح انقلابی و دینی مردم می نمود. در زمان اوج گیری نهضت اسلامی سخنرانهای وي در تحصن تاریخی مردم اصفهان در منزل آیت الله خادمی و مسجد سید زبانزد خاص و عام بود.

این عالم گرانمایه پس از فوت پدر بزرگوارش، آقا سید مصطفی، در مسجد گورتان، نماز جمعه را اقامه می-نمود.

این عالم فرزانه هنگامی که کاندیدای مجلس شورای اسلامی گردیده بود، در روز21 رمضان 1401ق/ 3 ارديبهشت1360ش به دست منافقان کور دل به شهادت رسید و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد. استاد نحوی در تاریخ وفاتش سروده است.

به تاریخ نحوی به شمسی سرود:/« بهشتی شهید ره عـــــدل و داد »