غلامحسین پورمهدی نوشهری

غلامحسین پورمهدی نوشهری

شهرت :

پورمهدی نوشهری
تاریخ وفات :
1353/01/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
طبیب
دکتر غلامحسین پور مهدی نوشهری، فرزند آقایی، به سال 1303 ش در شهرستان تنکابن مازندران متولد گردید. وی تحصیلات خویش را پس از گذراندن دوره متوسطه در رشته پزشکی ادامه داد، پس از اتمام دوره دکتری به خدمت وزارت بهداری درآمد. وی در سالهای1336-1335ش پزشک کفیل بهداری فریدن و در سال 1337ش، به ریاست آن بهداری نایل گردید. در سالهای 1338 تا 1347ش پزشک درمانگاه ناصر حکمت اصفهان بود. در سالهای 1347 تا 1353ش پزشک درمانگاه شماره 10 و در سال 1353ش مسئولیت مرکز بهداشت شهرستان اصفهان را عهده دار گردید و در همان سال در سن50 سالگی دار فانی را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان در تکیه لسان الارض مدفون گردید
مشروح زندگی نامه
دکتر غلامحسین پور مهدی نوشهری، فرزند آقایی، به سال 1303 ش در شهرستان تنکابن مازندران متولد گردید. وی تحصیلات خویش را پس از گذراندن دوره متوسطه در رشته پزشکی ادامه داد، پس از اتمام دوره دکتری به خدمت وزارت بهداری درآمد. وی در سالهای1336-1335ش پزشک کفیل بهداری فریدن و در سال 1337ش، به ریاست آن بهداری نایل گردید. در سالهای 1338 تا 1347ش پزشک درمانگاه ناصر حکمت اصفهان بود. در سالهای 1347 تا 1353ش پزشک درمانگاه شماره 10 و در سال 1353ش مسئولیت مرکز بهداشت شهرستان اصفهان را عهده دار گردید و در همان سال در سن50 سالگی دار فانی را وداع گفت و در تخت فولاد اصفهان در تکیه لسان الارض مدفون گردید