سید محمد حسامی

سید محمد حسامی

شهرت :

سید محمد حسامی
تاریخ وفات :
1361/03/13
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
هنرمند,شاعر
فرزند سید محمد حسن حسامی در سال 1288ش در اصفهان در یک خانوادة مذهبی متولد شد. از سال 1330ش در شرکت گیتی نورد اصفهان به مدیریت پسر عمویش، حاج آقا شجاع صمصامی، مشغول به کار شد. او فردی خوش اخلاق و مأنوس با قرآن کریم و شعر و ادبیات فارسی به خصوص اشعار مولوی و سعدی بود. او دارای خط خوشی نیز بوده و هشت بیاض از وی به جای مانده که اشعار را با خط زیبای خود نوشته است. ارادت خاصی به خاندان نبوت و امامت به خصوص اباعبدالله حسین(علیه السلام) داشت. هرکجا که شعر خوبی در مورد سید الشهداء خوانده می شد، آن را می نوشت. به خصوص به اشعار عمان سامانی توجه و علاقه زیاد داشت. خودش نیز طبعی روان داشت و اشعاری در وصف اهل بیت (علیه السلام) می سرود و آن اشعار را با خط زیبای خویش نوشته و با صدای گرمش در ایام محرم می خواند. وی در سیزدهم خرداد 1361 درگذشت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
فرزند سید محمد حسن حسامی در سال 1288ش در اصفهان در یک خانوادة مذهبی متولد شد. از سال 1330ش در شرکت گیتی نورد اصفهان به مدیریت پسر عمویش، حاج آقا شجاع صمصامی، مشغول به کار شد. او فردی خوش اخلاق و مأنوس با قرآن کریم و شعر و ادبیات فارسی به خصوص اشعار مولوی و سعدی بود. او دارای خط خوشی نیز بوده و هشت بیاض از وی به جای مانده که اشعار را با خط زیبای خود نوشته است. ارادت خاصی به خاندان نبوت و امامت به خصوص اباعبدالله حسین(علیه السلام) داشت. هرکجا که شعر خوبی در مورد سید الشهداء خوانده می شد، آن را می نوشت. به خصوص به اشعار عمان سامانی توجه و علاقه زیاد داشت. خودش نیز طبعی روان داشت و اشعاری در وصف اهل بیت (علیه السلام) می سرود و آن اشعار را با خط زیبای خویش نوشته و با صدای گرمش در ایام محرم می خواند. وی در سیزدهم خرداد 1361 درگذشت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.