عبدالحسین حکمتیان

عبدالحسین حکمتیان

شهرت :

حکمتیان
تاریخ وفات :
1342/06/10
مزار :
تکیه خلیلیان-دردشتی
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند عبدالوهاب جرّاح، از اطباء معروف اصفهان و ساکن محلة احمدآباد بود. وی سالهای سال با جان و دل به بیماران خود پرداخت. او از پزشکانی بود که هیچ گونه حق طبابتی نمی گرفت و در احوال پرسی از بیماران و حسن خلق و انسان دوستی کم نظیر بود.
وی در 11شهریور 1342ش فوت و در تکیة دردشتی ها به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند عبدالوهاب جرّاح، از اطباء معروف اصفهان و ساکن محلة احمدآباد بود. وی سالهای سال با جان و دل به بیماران خود پرداخت. او از پزشکانی بود که هیچ گونه حق طبابتی نمی گرفت و در احوال پرسی از بیماران و حسن خلق و انسان دوستی کم نظیر بود.
وی در 11شهریور 1342ش فوت و در تکیة دردشتی ها به خاک سپرده شد. شاعر اهل بیت، محمد حسین صغیر مرثیه ای در وفات وی سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
خرد نمود به شمسی سوال تاریخش
صغیر گفت بود روح او بباغ جنان
از فرزندان وی دکتر مهدی حکمتیان از پزشکان وظیفه شناس و خدوم اصفهان است. وی از بنیان گذاران مرکز پزشکی مهدیه در خیابان احمدآباد است که سالهای سال در ساخت و پیشرفت این مرکز خیریه تلاش نموده است.