سید محمدتقی خاتون آبادی

سید محمدتقی خاتون آبادی

شهرت :

سید محمدتقی خاتون آبادی
تاریخ وفات :
9/09/1308
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
از سلسلة سادات خاتون آبادی، ساکن حسین آباد اصفهان. پدرش سید محمد صادق خاتون آبادی فرزند سید محمد رضا فرزند میر ابوالقاسم مدرس اصفهانی است و از شاگردان میرزا ابوالقاسم گیلانی (میرزای قمی)، علامه شیخ محمدتقی رازی و ملا علی نوری و خود جامع معقول و منقول و مدرسی مشهور بود. سید محمدصادق مدت 32 سال در مسجد جامع عباسی امامت کرده و در 14 رجب 1272ق وفات یافت. کتاب « کشف الحق » یا اربعین خاتون آبادی تألیف اوست که به چاپ رسیده است.
میر محمد تقی در نزد پدر خود و سید حسن مدرس مطلق تحصیل نمود.
وی عالمی فاضل و کامل بود. چندی امام جماعت مسجدی در محلة باغات بوده و سپس مردم حسین آباد سیچان از پدرش میر محمد صادق تقاضای پیشوایی روحانی نمودند و او فرزند ارشد خود را به آنجا فرستاد که تا آخر عمر در همان جا سکونت نمود و بعد از او هم یکی از فرزندانش به جای پدر به وظایف او قیام نمود. وی پنج سال هم در محله باغات ( محله پاقلعه ) امامت نموده است.
وفات سید محمد تقی خاتون آبادی در روز دوشنبه 9 شوال 1308ق واقع شده و در قبرستان مقابل تکیة مادرشاهزاده مدفون گشته است.

مشروح زندگی نامه
از سلسلة سادات خاتون آبادی، ساکن حسین آباد اصفهان. پدرش سید محمد صادق خاتون آبادی فرزند سید محمد رضا فرزند میر ابوالقاسم مدرس اصفهانی است و از شاگردان میرزا ابوالقاسم گیلانی (میرزای قمی)، علامه شیخ محمدتقی رازی و ملا علی نوری و خود جامع معقول و منقول و مدرسی مشهور بود. سید محمدصادق مدت 32 سال در مسجد جامع عباسی امامت کرده و در 14 رجب 1272ق وفات یافت. کتاب « کشف الحق » یا اربعین خاتون آبادی تألیف اوست که به چاپ رسیده است.
میر محمد تقی در نزد پدر خود و سید حسن مدرس مطلق تحصیل نمود.
وی عالمی فاضل و کامل بود. چندی امام جماعت مسجدی در محلة باغات بوده و سپس مردم حسین آباد سیچان از پدرش میر محمد صادق تقاضای پیشوایی روحانی نمودند و او فرزند ارشد خود را به آنجا فرستاد که تا آخر عمر در همان جا سکونت نمود و بعد از او هم یکی از فرزندانش به جای پدر به وظایف او قیام نمود. وی پنج سال هم در محله باغات ( محله پاقلعه ) امامت نموده است.
وفات سید محمد تقی خاتون آبادی در روز دوشنبه 9 شوال 1308ق واقع شده و در قبرستان مقابل تکیة مادرشاهزاده مدفون گشته است. متأسفانه سنگ مزار او از بین رفته است.