سید زین العابدین خاتون آبادی

سید زین العابدین خاتون آبادی

شهرت :

خاتون آبادی
تاریخ وفات :
28/12/1378
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل، از علمای قرن چهاردهم اصفهان است. از زندگی و شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وی در 28 ذی الحجه1378ق فوت و در قبرستان شمال تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.
مشروح زندگی نامه
عالم فاضل، از علمای قرن چهاردهم اصفهان است. از زندگی و شرح حال وی اطلاعی در دست نیست. وی در 28 ذی الحجه1378ق فوت و در قبرستان شمال تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.