میرزا ابراهیم دبیر

میرزا ابراهیم دبیر

شهرت :

فرهنگ قهفرخی
تاریخ وفات :
1360/08/19
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر
فرهنگ قهفرخی، متخلص به « دبیر»، فرزند میرزا محمود در سال 1310ق در قهفرخ ( فرخ شهر ) متولد شد. مدتی پیشکار خوانین اسفندیاری و چند سالی نیز سمت کدخدایی را داشته و نسبت به اصلاح امور زراعی اهالی، اقدامات مؤثری به عمل آورده و از فرهنگیان و علاقمندان به عمران و آبادی بوده است. در زمینه شعر نیز طبعی روان داشته؛ اول فرهنگ و بعد دبیر تخلص می کرده است.
میراز ابراهیم دبیر در 19 آبان 1360ش فوت و در تکیة قهفرخی ها( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرهنگ قهفرخی، متخلص به « دبیر»، فرزند میرزا محمود در سال 1310ق در قهفرخ ( فرخ شهر ) متولد شد. مدتی پیشکار خوانین اسفندیاری و چند سالی نیز سمت کدخدایی را داشته و نسبت به اصلاح امور زراعی اهالی، اقدامات مؤثری به عمل آورده و از فرهنگیان و علاقمندان به عمران و آبادی بوده است. در زمینه شعر نیز طبعی روان داشته؛ اول فرهنگ و بعد دبیر تخلص می کرده است. اشعار بسیاری سروده و دیوان مفصلی دارد. گفته شده که خوش مشرب و شیرین کلام و مخصوصاً در بدیهه سرایی و شوخ طبعی معروف خاص و عام بود.
از اشعار اوست:
دانی چرا که صورت زیبا به طبع ماست/ دنیا سراچه عمل و کار زشت نیست
پیش از وجود عشق تو شد سرنوشت من/ شکر خدا که بهتر از این سرنوشت نیست
در عشق کوش و جان خود از مهر زنده کن/ محصول تیره خاک جهان جز دو خشت نیست
فرهنگ به عشق کوش و محبت شعار باش/ راه دگر طریقة نیکو سرشت نیست
میراز ابراهیم دبیر در 19 آبان 1360ش فوت و در تکیة قهفرخی ها( گلستان شهدا) به خاک سپرده شد.