حاج آقا رهبر قهفرخی

حاج آقا رهبر قهفرخی

شهرت :

رهبر قهفرخی
تاریخ وفات :
1358/07/17
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
شاعر,ادیب
فرزند ملاعلی رهبر، از ادباء و شعرای فاضل در قرن چهاردهم هجری است.
پدرش از علمای منطقة قهفرخ (فرخ شهر فعلی) بوده و مورد احترام عوام و خواص منطقه محسوب می شده است. بیشتر دعاوی و اختلافات اهالی و مراجعان بدون تشریفات و با سادگی در محضر ایشان به انجام می رسیده است.
حاج آقارهبر که خود جوانی با استعداد بود تحصیلات ابتدایی را در زاد و بوم خود و نزد پدر گذرانید و متوسطه را نیز در اصفهان به اتمام رسانید. وی پس از مدتی تدریس در مدرسة سعادت و فعالیت فرهنگی در قهفرخ به سال 1347ش به اصفهان مهاجرت نمود و در مدرسة سعدی مشغول تدریس گشت. سپس در دفتر کارخانة وطن مشغول کار شد و تا آخر عمر با کمال عزّت و قناعت و مناعت طبع خدمت می کرد. وی همچنین داماد میرزا ابوطالب برجیس قهفرخی است.
برخی از اشعار وی در کتاب « شناخت سرزمین چهارمحال» آمده است.
این شاعر و ادیب آزاده سرانجام در روز یکشنبه 17 مهر 1358ش/ ذی القعده 1399ق فوت شد و پیکرش را در تکیة قهفرخی ها (گلستان شهدا) به خاک سپردند.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملاعلی رهبر، از ادباء و شعرای فاضل در قرن چهاردهم هجری است.
پدرش از علمای منطقة قهفرخ (فرخ شهر فعلی) بوده و مورد احترام عوام و خواص منطقه محسوب می شده است. بیشتر دعاوی و اختلافات اهالی و مراجعان بدون تشریفات و با سادگی در محضر ایشان به انجام می رسیده است.
حاج آقارهبر که خود جوانی با استعداد بود تحصیلات ابتدایی را در زاد و بوم خود و نزد پدر گذرانید و متوسطه را نیز در اصفهان به اتمام رسانید. وی پس از مدتی تدریس در مدرسة سعادت و فعالیت فرهنگی در قهفرخ به سال 1347ش به اصفهان مهاجرت نمود و در مدرسة سعدی مشغول تدریس گشت. سپس در دفتر کارخانة وطن مشغول کار شد و تا آخر عمر با کمال عزّت و قناعت و مناعت طبع خدمت می کرد. وی همچنین داماد میرزا ابوطالب برجیس قهفرخی است.
برخی از اشعار وی در کتاب « شناخت سرزمین چهارمحال» آمده است.
این شاعر و ادیب آزاده سرانجام در روز یکشنبه 17 مهر 1358ش/ ذی القعده 1399ق فوت شد و پیکرش را در تکیة قهفرخی ها (گلستان شهدا) به خاک سپردند.
در مرثیه فوت وی اشعاری سروده شده که ماده تاریخ آن چنین است:
هاتفی سال وفات او را / خواست از جمع هوادار ادب
جمع سر کرد برون و گفتا / رفت، رهبر گل گلزار ادب