سید احمد صبا

سید احمد صبا

شهرت :

صبا
تاریخ وفات :
1360/01/01
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
سید احمد مهدیون متخلص به «صبا» ادیب شاعر خوشنویس، فرزند عالم فاضل حاج آقا بهاءالدین در سال 1303ش در شهرک سرکان از توابع تویسرکان همدان به دنیا آمد. پدرش از علمای آن خطه و جدش حاج آقا سید مهدی مجتهد از فضلای بنام و خطاطان برجستة دربار ناصری بوده است. سید احمد مراتب تحصیلی را در سرکان و تویسرکان طی نمود. وی برای ادامه تحصیل و کسب معانی و علاقه به محیط ادب پرور اصفهان به این شهر مهاجرت نمود. او در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان مشغول کار شد و از صاحب منصبان عالی رتبه اسناد ایران و اولین مدیر کل ثبت استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
مهدیون دارای ذوق و قریحة قوی بوده، به صورتی که در مواقع مختلف به بدیهه شعر می گفته و اشعارش بیشتر در شماره های مختلف مجله ارمغان چاپ شده است. وی همچنین از نویسندگان اجتماعی عصر خویش بوده و مقالات متعددی را در روزنامه-های آن زمان از جمله کیهان، اصفهان، مکرم، راه نجات به چاپ رسانده است. از جمله مقالات وی تحت عنوان «در پایتخت شاه عباس کبیر» در روزنامه ناهید بود.
از آثار دیگر وی « گلچینی از غزلیات حکیم سنایی» است.
معاشران وی عموماً از برجستگان علمی، ادبی و هنری اصفهان از جمله منوچهر قدسی، جلال الدین همایی، حسن کسایی، جلال تاج اصفهانی، محمد شفیعی و امیر قلی امینی بوده اند.
سید احمد مهدیون در اصفهان به شیوایی قلم و زیبایی خط شهرت داشت و استاد منوچهر قدسی وی را به عنوان« درة التاج» معرفی می کند.
وی در سال1360ش فوت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
سید احمد مهدیون متخلص به «صبا» ادیب شاعر خوشنویس، فرزند عالم فاضل حاج آقا بهاءالدین در سال 1303ش در شهرک سرکان از توابع تویسرکان همدان به دنیا آمد. پدرش از علمای آن خطه و جدش حاج آقا سید مهدی مجتهد از فضلای بنام و خطاطان برجستة دربار ناصری بوده است. سید احمد مراتب تحصیلی را در سرکان و تویسرکان طی نمود. وی برای ادامه تحصیل و کسب معانی و علاقه به محیط ادب پرور اصفهان به این شهر مهاجرت نمود. او در اداره ثبت اسناد و املاک اصفهان مشغول کار شد و از صاحب منصبان عالی رتبه اسناد ایران و اولین مدیر کل ثبت استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
مهدیون دارای ذوق و قریحة قوی بوده، به صورتی که در مواقع مختلف به بدیهه شعر می گفته و اشعارش بیشتر در شماره های مختلف مجله ارمغان چاپ شده است. وی همچنین از نویسندگان اجتماعی عصر خویش بوده و مقالات متعددی را در روزنامه های آن زمان از جمله کیهان، اصفهان، مکرم، راه نجات به چاپ رسانده است. از جمله مقالات وی تحت عنوان «در پایتخت شاه عباس کبیر» در روزنامه ناهید بود.
از آثار دیگر وی « گلچینی از غزلیات حکیم سنایی» می باشد که در اصفهان به خط سید حسن بدری است.
معاشران وی عموماً از برجستگان علمی، ادبی و هنری اصفهان از جمله منوچهر قدسی، جلال الدین همایی، حسن کسایی، جلال تاج اصفهانی، محمد شفیعی و امیر قلی امینی بوده اند.
از اشعارش که در ماده تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی ایران سروده است:
برداشت چون که از رخ، شب پردة سیاهی
جامه درید غنچه، از باد صبحگاهی
روح اله خمینی، آن وارث حسینی
آن مقتدای امت، آن آیت الهی
چون شیر حق برون شد، از بیشة حقیقت
پیچید نام نیکش، از ماه تا به ماهی
طاغوت شد فراری، از سرزمین اسلام
او رفت و چاکرانش، گشتند دادگاهی
در دادگاه ملی، محکوم مرگ گشتند
آن مفسدین فی الارض، سر تا به پا تباهی
تاریخ این وقایع، شد مفسدان فی الارض
کلک صبا ز ابجد بگرفت این گواهی
سید احمد مهدیون در اصفهان به شیوایی قلم و زیبایی خط شهرت داشت و استاد منوچهر قدسی وی را به عنوان« درة التاج» معرفی می کند.
وی در سال1360ش فوت و در گلستان شهدا به خاک سپرده شد. استاد قدسی مرثیه ای در یازده بیت در فوت وی سروده که ماده تاریخ آن چنین است:
سال فوتش خواستم از طبع قدسی گفت آه
دل بفقدان ادب یا مرگ مهدیون گریست
از نزدیکان وی برادرش سید جلال مهدیان سرکانی متخلص به « جلال» از شعرا و صاحب دیوان « نقشی نفیس» می باشد.