سید صدرالدین صدرعاملی

سید صدرالدین صدرعاملی

شهرت :

صدرعاملی
تاریخ وفات :
26/05/1360
مزار :
تکیه مادر شاهزاده
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل زاهد متقی. در سال 1295ق در اصفهان متولد شد. پدرش سید محمدجواد صدر عاملی و مادرش دختر میرزا محمد تقی خاتون آبادی حسین آبادی بود.
وی تحصیلات مقدماتی و سطوح را در اصفهان انجام داد و سپس به نجف اشرف مهاجرت نمود و از محضر درس آیات عظام: آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و سید محمدکاظم طباطبائی یزدی و اساتید دیگر بهره برد. علاوه بر آن علوم ریاضی و فلسفی را نیز از اساتید فن فرا گرفت.
وی پس از اتمام تحصیلات خود به اصفهان بازگشت و به اقامة جماعت در مسجد قصر منشی و تدریس کفایة الاصول استادش آخوند خراسانی و انجام وظایف اجتماعی و رفع مشکلات مردم پرداخت.
وی دارای حواشی استدلالی بر «عروة الوثقی» استادش سید محمدکاظم یزدی بوده است.
این عالم جلیل در 26 جمادی الاولی 1360ق وفات نمود و در کنار پدرش در تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل زاهد متقی. در سال 1295ق در اصفهان متولد شد. پدرش سید محمدجواد صدر عاملی و مادرش دختر میرزا محمد تقی خاتون آبادی حسین آبادی بود.
وی تحصیلات مقدماتی و سطوح را در اصفهان انجام داد و سپس به نجف اشرف مهاجرت نمود و از محضر درس آیات عظام: آخوند ملا محمدکاظم خراسانی و سید محمدکاظم طباطبائی یزدی و اساتید دیگر بهره برد. علاوه بر آن علوم ریاضی و فلسفی را نیز از اساتید فن فرا گرفت.
وی پس از اتمام تحصیلات خود به اصفهان بازگشت و به اقامة جماعت در مسجد قصر منشی و تدریس کفایة الاصول استادش آخوند خراسانی و انجام وظایف اجتماعی و رفع مشکلات مردم پرداخت.
وی دارای حواشی استدلالی بر «عروة الوثقی» استادش سید محمدکاظم یزدی بوده است.
این عالم جلیل در 26 جمادی الاولی 1360ق وفات نمود و در کنار پدرش در تکیة مادرشاهزاده به خاک سپرده شد.