ملا علی اکبر ضیایی احمدآبادی

ملا علی اکبر ضیایی احمدآبادی

شهرت :

ضیایی احمدآبادی
تاریخ وفات :
1340/09/24
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند ملا محمد، عالم فاضل ربانی، در حدود سال 1260ش در اسپنداران جرقویه در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی در جرقویه جهت تکمیل علوم به اصفهان مهاجرت نموده و در مدرسة ملاعبدالله ساکن شده، از محضر علمای اصفهان استفاده نمود. وی در اصفهان با علمایی همچون حاج آقا رحیم ارباب در ارتباط بوده و در حسینیة معروف به تکیه ابوالفضل باغ مراد اقامة جماعت می نمود. همچنین ایشان دارای خطی بسیار زیبا بوده است.
ملا علی اکبر سرانجام در 6 رجب 1380ق/24 آذر 1340ش فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد. در وفات وی شعرای اصفهان از جمله « کیانی» اشعاری در 50 بیت سروده است.

مشروح زندگی نامه
فرزند ملا محمد، عالم فاضل ربانی، در حدود سال 1260ش در اسپنداران جرقویه در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی در جرقویه جهت تکمیل علوم به اصفهان مهاجرت نموده و در مدرسة ملاعبدالله ساکن شده، از محضر علمای اصفهان استفاده نمود. وی در اصفهان با علمایی همچون حاج آقا رحیم ارباب در ارتباط بوده و در حسینیة معروف به تکیه ابوالفضل باغ مراد اقامة جماعت می نمود. همچنین ایشان دارای خطی بسیار زیبا بوده است.
ملا علی اکبر سرانجام در 6 رجب 1380ق/24 آذر 1340ش فوت و در تکیة لسان الارض به خاک سپرده شد. در وفات وی شعرای اصفهان از جمله « کیانی» اشعاری در 50 بیت سروده است.