سید جلال الدین طاهری حسین آبادی

سید جلال الدین طاهری حسین آبادی

شهرت :

طاهری حسین آبادی
تاریخ وفات :
1392/03/14
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
فرزند سید عبدالخالق، متولد 1304ش، از اعقاب عالم جلیل سید محمد میرلوحی سبزواری اصفهانی است. در اصفهان و قم نزد علمای بزرگی همچون شیخ احمد فیاض، سید محمدتقی خوانساری، حاج آقا حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد و امام خمینی تحصیل نمود. فعالیت های سیاسی خود را در حمایت از نهضت امام خمینی از سال 1342ش آغاز کرد. از سال1351ش نماز جمعه را در اصفهان اقامه نمود، که با کارشکنی های مأموران رژیم پهلوی روبرو گردید. بارها توسط ساواک دستگیر و زندانی شده، و مورد شکنجه های سخت و طاقت فرسا قرار گرفت و سپس به مهاباد تبعید شد. ولی پس از بازگشت، سخنرانی های انقلابی علیه رژیم پهلوی را ادامه داد. در 10مرداد1357ش دستگیر و زندانی شد لذا مردم مبارز اصفهان به سبب ضرب و جرح زندانیان سیاسی و تبعید ایشان در منزل آیت الله سید حسین خادمی تحصن کردند که با حمله نیروهای نظامی به تحصن کنندگان و شهادت دو نفر و زخمی شدن جمعی از جوانان در 20 مرداد 1357شدر اصفهان اعلام حکومت نظامی شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده امام خمینی در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان منصوب شد و چندین دوره از طرف مردم اصفهان به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد. در جریان جنگ عراق علیه ایران، برای پشتیبانی از رزمندگان و کمک به جبهه ها فعالیت فراوانی انجام داد. سال ها در حوزه علمیه اصفهان به تدریس پرداخت. در اواخر دوران حیات به علت بیماری از امامت جمعه اصفهان کناره گیری نمود. از آثارش «المحاضرات مباحث فی اصول الفقه» است. وی در 14خرداد 1392ش درگذشت.

مشروح زندگی نامه
فرزند سید عبدالخالق، متولد 1304ش، از اعقاب عالم جلیل سید محمد میرلوحی سبزواری اصفهانی است. در اصفهان و قم نزد علمای بزرگی همچون شیخ احمد فیاض، سید محمدتقی خوانساری، حاج آقا حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد و امام خمینی تحصیل نمود. فعالیت های سیاسی خود را در حمایت از نهضت امام خمینی از سال 1342ش آغاز کرد. از سال1351ش نماز جمعه را در اصفهان اقامه نمود، که با کارشکنی های مأموران رژیم پهلوی روبرو گردید. بارها توسط ساواک دستگیر و زندانی شده، و مورد شکنجه های سخت و طاقت فرسا قرار گرفت و سپس به مهاباد تبعید شد. ولی پس از بازگشت، سخنرانی های انقلابی علیه رژیم پهلوی را ادامه داد. در 10مرداد1357ش دستگیر و زندانی شد لذا مردم مبارز اصفهان به سبب ضرب و جرح زندانیان سیاسی و تبعید ایشان در منزل آیت الله سید حسین خادمی تحصن کردند که با حمله نیروهای نظامی به تحصن کنندگان و شهادت دو نفر و زخمی شدن جمعی از جوانان در 20 مرداد 1357شدر اصفهان اعلام حکومت نظامی شد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان نماینده امام خمینی در استان اصفهان و امام جمعه اصفهان منصوب شد و چندین دوره از طرف مردم اصفهان به نمایندگی مجلس خبرگان برگزیده شد. در جریان جنگ عراق علیه ایران، برای پشتیبانی از رزمندگان و کمک به جبهه ها فعالیت فراوانی انجام داد. سال ها در حوزه علمیه اصفهان به تدریس پرداخت. در اواخر دوران حیات به علت بیماری از امامت جمعه اصفهان کناره گیری نمود. از آثارش «المحاضرات مباحث فی اصول الفقه» است. وی در 14خرداد 1392ش درگذشت. فرزندش سید علی در عملیات محرم به شهادت رسید.