تقی غضنفرپور

تقی غضنفرپور

شهرت :

غضنفرپور
تاریخ وفات :
1350/04/17
مزار :
تکیه امام جمعه
زمینه فعالیت :
طبیب
فرزند اسدالله در سال 1285ش در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه گلبهار به پایان رسانید. مدرک سیکل و متوسطه خود را نیز در اصفهان گرفت. او در سن24 سالگی مدتی مدیریت مدرسة گلبهار را داشت. وی توانست تخصص دکترای خود را از دارالفنون تهران اخذ کند. غضنفری در بیمارستان خورشید وابسته به دانشکده علوم پزشکی اصفهان به تدریس مبانی درسی فارماکولوژی، فارماکودینامی و داروسازی علمی و ترکیبی می پرداخت. همچنین نمایندة صنف داروسازان اصفهان بود و در این زمان به ساخت داروهای اولیه و ترکیبی از جمله شربت سینه، شربت ضد استفراغ و سرم مشغول بود. وی در داروخانه های بسیاری از جمله در داروخانة بیمارستان خورشید، داروخانة پارس، داروخانة دانشکده پزشکی و داروخانه ای در شهرضا به فعالیت پرداخته است.
تقی خان غضنفرپور در دوران زندگی علمی خویش با بزرگانی همچون دکتر حکمی، دکتر اوژن و دکتر نفیسی معاشرت داشته است. وی علی رغم تمکن مالی، بسیار ساده زندگی می کرد و فردی معتقد به مسائل مذهبی بود و به اهل بیت، علیهما سلام، علاقة وافری داشت و همه ساله در زمان ولادت حضرت مهدی(عج) با پخش غذا در میان همسایگان و نیازمندان ارادت خویش را نسبت به این امام ابراز می نمود. همچنین در ماه مبارک رمضان با پرداخت هزینة نان به نانوای محل از او می خواست تا به مردم نیازمند نان بدهد. وی با توجه به فقر و بیماری مردم، بسیاری از هزینه های درمانی بیماران را از هزینة شخصی خویش می-پرداخت. او حافظ کل قرآن بود و با صدای خوش قرآن تلاوت می نمود و با همین صوت خوش، اهالی محل برای نماز صبح بیدار می شدند.
وی بنیانگذار دبیرستانی در شهرضا بود. دکتر غضنفرپور دارای خط زیبایی بود و خط نستعلیق را هنرمندانه می نوشت و در اوقات فراغت خود در داروخانه، دیوان اشعار شاعران بسیاری را همچون مسعود سعد سلمان به خط نستعلیق به نگارش در آورده است. وی دارای ذوق و قریحة سرشاری بود و در انجمن شعری صائب شرکت می نمود.
تقی غضنفرپور در 17 تیر 1350ش در سن 63 سالگی به علت عارضه قلبی فوت نمود و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند اسدالله در سال 1285ش در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه گلبهار به پایان رسانید. مدرک سیکل و متوسطه خود را نیز در اصفهان گرفت. او در سن24 سالگی مدتی مدیریت مدرسة گلبهار را داشت. وی توانست تخصص دکترای خود را از دارالفنون تهران اخذ کند. غضنفری در بیمارستان خورشید وابسته به دانشکده علوم پزشکی اصفهان به تدریس مبانی درسی فارماکولوژی، فارماکودینامی و داروسازی علمی و ترکیبی می پرداخت. همچنین نمایندة صنف داروسازان اصفهان بود و در این زمان به ساخت داروهای اولیه و ترکیبی از جمله شربت سینه، شربت ضد استفراغ و سرم مشغول بود. وی در داروخانه های بسیاری از جمله در داروخانة بیمارستان خورشید، داروخانة پارس، داروخانة دانشکده پزشکی و داروخانه ای در شهرضا به فعالیت پرداخته است.
تقی خان غضنفرپور در دوران زندگی علمی خویش با بزرگانی همچون دکتر حکمی، دکتر اوژن و دکتر نفیسی معاشرت داشته است. وی علی رغم تمکن مالی، بسیار ساده زندگی می کرد و فردی معتقد به مسائل مذهبی بود و به اهل بیت، علیهما سلام، علاقة وافری داشت و همه ساله در زمان ولادت حضرت مهدی(عج) با پخش غذا در میان همسایگان و نیازمندان ارادت خویش را نسبت به این امام ابراز می نمود. همچنین در ماه مبارک رمضان با پرداخت هزینة نان به نانوای محل از او می خواست تا به مردم نیازمند نان بدهد. وی با توجه به فقر و بیماری مردم، بسیاری از هزینه های درمانی بیماران را از هزینة شخصی خویش می-پرداخت. او حافظ کل قرآن بود و با صدای خوش قرآن تلاوت می نمود و با همین صوت خوش، اهالی محل برای نماز صبح بیدار می شدند.
وی بنیانگذار دبیرستانی در شهرضا بود. دکتر غضنفرپور دارای خط زیبایی بود و خط نستعلیق را هنرمندانه می نوشت و در اوقات فراغت خود در داروخانه، دیوان اشعار شاعران بسیاری را همچون مسعود سعد سلمان به خط نستعلیق به نگارش در آورده است. وی دارای ذوق و قریحة سرشاری بود و در انجمن شعری صائب شرکت می نمود.
حسین عمادزاده می نویسد:« از محصلین جدی و خوش ذوق بود. مدتی در خدمت یکی از اطباء حاذق به تحصیل طب مشغول بود. دورة متوسطه را گذراند. به تحصیل شغل معلمی و مدیریت دبستان قمشه برقرار شد. استعداد خوبی داشت. مایل به ادب و ادبیات بود، گاهی شعر می سرود». اشعاری نیز از او به یادگار مانده است. وی در سروده هایش از تخلص« راجی» استفاده می کرد.
از اشعار اوست:
مردان جهان که روز و شب می کوشند
هستند به کار و گوییا مدهوشند
جامی است که مادران ز می پر کردند
امروز به کف گرفته و می نوشند.
تقی غضنفرپور در 17 تیر 1350ش در سن 63 سالگی به علت عارضه قلبی فوت نمود و در تکیة سیدالعراقین به خاک سپرده شد.