میرزا آقا فرداصفهانی

میرزا آقا فرداصفهانی

شهرت :

فرداصفهانی
تاریخ وفات :
1347/12/03
مزار :
تکیه امام جمعه
زمینه فعالیت :
خوشنویس
خوشنویس ادیب و معلم خط در مدارس اصفهان
فرزند صادق، متولد 1278ش، خوشنویس ادیب و معلم خط در مدارس اصفهان بوده است. وی شخصی شوخ طبع و بذله گو و فکاهی سرا و موسیقی دان و نمایش نویس بود که همیشه با عزت نفس زندگی کرد. از شاگردان وی منوچهر شیخ صراف در خط و موسیقی و اکبر شیرزاد در خوشنویسی را می شناسیم.
اکبر شیرزاد از محصلان دبستان دولتی هاتف می نویسد:« استاد بی همتا در فن خطاطی و خوشنویسی در سال1333-1332 در دبیرستان هاتف در طوقچی اصفهان[...] که در حسن کمال و ادب و متانت نظیر و مثل نداشت. سرمشق های وی بسیار زیبا و از نظر خطاطی شاهکار بودند. استاد در کار خود چنان متبحر بود که در عرض یک دقیقه سرمشق بزرگی را که پهنای تابلوی کلاس را در بر می گرفت، می نوشت. همچنین در تراشیدن قلم چنان مهارت داشت که یک قلم نی را در عرض چهار حرکت تبدیل به یک خوش نویس می نمود و سر قلم را با زاویه مخصوصی مورب قطع می کرد و نوک قلم را فاق می زد».
از نمونه آثار وی دو تابلو خوشنویسی حاوی مرثیه غلامرضا خان سردار بختیاری است که در اتاق بالا سر میرابوالقاسم فندرسکی واقع در تکیة میر می باشد.
میرزا آقا فرد در 3 اسفند 1347ش فوت در تکیه امام جمعه به خاک سپرده شد.

مشروح زندگی نامه
فرزند صادق، متولد 1278ش، خوشنویس ادیب و معلم خط در مدارس اصفهان بوده است. وی شخصی شوخ طبع و بذله گو و فکاهی سرا و موسیقی دان و نمایش نویس بود که همیشه با عزت نفس زندگی کرد. از شاگردان وی منوچهر شیخ صراف در خط و موسیقی و اکبر شیرزاد در خوشنویسی را می شناسیم.
اکبر شیرزاد از محصلان دبستان دولتی هاتف می نویسد:« استاد بی همتا در فن خطاطی و خوشنویسی در سال1333-1332 در دبیرستان هاتف در طوقچی اصفهان[...] که در حسن کمال و ادب و متانت نظیر و مثل نداشت. سرمشق های وی بسیار زیبا و از نظر خطاطی شاهکار بودند. استاد در کار خود چنان متبحر بود که در عرض یک دقیقه سرمشق بزرگی را که پهنای تابلوی کلاس را در بر می گرفت، می نوشت. همچنین در تراشیدن قلم چنان مهارت داشت که یک قلم نی را در عرض چهار حرکت تبدیل به یک خوش نویس می نمود و سر قلم را با زاویه مخصوصی مورب قطع می کرد و نوک قلم را فاق می زد».
از نمونه آثار وی دو تابلو خوشنویسی حاوی مرثیه غلامرضا خان سردار بختیاری است که در اتاق بالا سر میرابوالقاسم فندرسکی واقع در تکیة میر می باشد.
میرزا آقا فرد در 3 اسفند 1347ش فوت در تکیه امام جمعه به خاک سپرده شد. اشعار سنگ مزارش از محمدعلی شجره طوبی متخلص به « معرفت» است:
آه آخر شد به خاک آن خوش جلیس/میرزا آقای فرد خوشنویس
او نه تنها مشتهر بر فرد بود/راستی در خوشنویسی فرد بود
معرفت! او را بیامرزد خدا/زآنکه بی آزار بود و باصفا
در هزار و سیصد و چل بود و هفت/سوی جنت از جهان یک سر برفت