حاج آقا محمد قزوینی

حاج آقا محمد قزوینی

شهرت :

حاج آقا محمد قزوینی
تاریخ وفات :
28/12/1304
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم فاضل
عالم فاضل جلیل، فرزند حاج محمد ابراهیم بن محمد هادی قزوینى از علمای بزرگ اصفهان در زمان فتحعلی شاه بود.
به نوشته معلم حبیب آبادی: « محمدابراهیم در قزوین متولد شد و با حال فقر و تنگ دستی به اصفهان آمد. از نخست به ریاضت مشغول بود و پس از آن که در علم و تقوا ترقی نمود دایی اش که از تجار عمده قزوین بود، یگانه دختر خود را به وی داد و او پس از وفات پدر زنش صاحب ثروتی فراوان شد و به کارهای خیر اقدام نمود و از جمله شبستان و حوض خانه مسجد آقا نور را بنا کرد».
حاج میرزا حسن خان جابری می نویسد: «حاج محمد ابراهیم شهیر به قزوینی. تولد و توطنش در اصفهان و نژاد پدرانش قزوینی بوده و مرحوم حجة الاسلام حاج سید محمد باقر [شفتی] گذشته از ملاحظه مقاماتشان در علم و عمل، توجه خاصی نسبت به ایشان داشته، تا جایی که مرحوم حاج محمدجعفر آباده ای با آن جلالت قدر و مکانت علم و تقوی و بستگی به مرحوم سید، باز غبطة مقام ایشان را می خوردند. کتابخانه اش بعد از هشتاد سال که همه آکنده ها پراکنده شد، به حال خود باقی است و گرد پنجاه ساله بر آن متلاقی».
سید محمد باقر شفتی در سال 1246ق اجازه مبسوطی برای حاج محمد ابراهیم نگاشته است. حاج محمد ابراهیم نیز اجازة اجتهادی برای سید یعقوب موسوی وشتانی نگاشته که اخیراً یافت شد و تنها اثری است که از وی در دست داریم.
حاج آقا محمد قزوینی از ائمة جماعت اصفهان بوده و پس از وفات پدر، در مسجد آقا نور اقامه جماعت می کرده است. حاج آقا محمد قزوینی در شب 28 ذی الحجه 1304ق وفات کرد و در تکیة تویسرکانی مدفون شد. سنگ مزار وی ازبین رفته است.

مشروح زندگی نامه
عالم فاضل جلیل، فرزند حاج محمد ابراهیم بن محمد هادی قزوینى از علمای بزرگ اصفهان در زمان فتحعلی شاه بود.
به نوشته معلم حبیب آبادی: « محمدابراهیم در قزوین متولد شد و با حال فقر و تنگ دستی به اصفهان آمد. از نخست به ریاضت مشغول بود و پس از آن که در علم و تقوا ترقی نمود دایی اش که از تجار عمده قزوین بود، یگانه دختر خود را به وی داد و او پس از وفات پدر زنش صاحب ثروتی فراوان شد و به کارهای خیر اقدام نمود و از جمله شبستان و حوض خانه مسجد آقا نور را بنا کرد».
حاج میرزا حسن خان جابری می نویسد: «حاج محمد ابراهیم شهیر به قزوینی. تولد و توطنش در اصفهان و نژاد پدرانش قزوینی بوده و مرحوم حجة الاسلام حاج سید محمد باقر [شفتی] گذشته از ملاحظه مقاماتشان در علم و عمل، توجه خاصی نسبت به ایشان داشته، تا جایی که مرحوم حاج محمدجعفر آباده ای با آن جلالت قدر و مکانت علم و تقوی و بستگی به مرحوم سید، باز غبطة مقام ایشان را می خوردند. کتابخانه اش بعد از هشتاد سال که همه آکنده ها پراکنده شد، به حال خود باقی است و گرد پنجاه ساله بر آن متلاقی».
سید محمد باقر شفتی در سال 1246ق اجازه مبسوطی برای حاج محمد ابراهیم نگاشته است. حاج محمد ابراهیم نیز اجازة اجتهادی برای سید یعقوب موسوی وشتانی نگاشته که اخیراً یافت شد و تنها اثری است که از وی در دست داریم.
به نوشته معلم حبیب آبادی: « حاج محمد ابراهیم در روز چهارشنبه 29 محرم 1261ق وفات کرده و در نجف اشرف مدفون شده است».
حاج آقا محمد قزوینی از ائمة جماعت اصفهان بوده و پس از وفات پدر، در مسجد آقا نور اقامه جماعت می کرده است.
از اوصاف و حالات او چیزی در دست نیست، به جز اشارة سید علی اصغر بن سید محمد شفیع جاپلقی بروجردی در « طرائف المقال» که او را در مکه مکرمه زیارت کرده و در ضمن یادکرد پدرش از او نام برده و می نویسد:« الحاج محمد ابراهیم القزوینی و هو من جملة معاصری الوالد، ولکن قد استجاز منه للروایة فأجازه. وله ابن یسمی بالحاج آقا محمد، لاقیته فی سفر مکة المعظمة، ثقةٌ عدلٌ»
میرزا حسین تحویلدار می نویسد:« بعضی خانواده های علما که الآن هرکدام سلسله ای محسوب می شوند از قرار تفصیل است: [...] خانواده مرحوم حاجی محمد ابراهیم قزوینی یک نفر پسر آن مرحوم، حاجی آقا محمد است، صاحب محراب و مسند و منبر».
آخوند گزی نیز به مناسبت ذکر مزار آخوند ملا حسین تفلیسی نامی از آقا محمد قزوینی برده و می نویسد:« عالم ثقه اى از مرحوم آخوند ملا محمد حسین فرزند ملا ولى الله (شاگرد آخوند تفلیسى) نقل نموده که مجرب است. هرکس به زیارت قبر آخوند تفلیسى برود و نذر کند که هرگاه موفق به زیارت کربلا شود، آن جا در حرم حضرت و تربت آن، یک ختم مثلاً قرآن براى آخوند ملا حسین تفلیسى بخواند، به زودى اسباب سفر زیارت او فراهم مى آید و خود آخوند ملا حسین تجربه نموده در حق خود و مرحوم حاجى آقا محمد قزوینى ـ أعلى الله مقامه ـ که امام مسجد آقا نور بود و زود اعتقاد هم نبود، نقل کرد که خود براى مطلبى چند هفته مواظبت زیارت قبر او نموده، حاصل شد و ظاهراً بسیارى از مردم زیارت قبر او را ختمى براى حاجات قرار مى دهند».
حاج آقا محمد قزوینی در شب 28 ذی الحجه 1304ق وفات کرد و در تکیة تویسرکانی مدفون شد. سنگ مزار وی ازبین رفته است.
فرزندش آقا محمد جواد قزوینی از علمای بزرگ اصفهان بوده که در اصفهان و نجف اشرف تحصیل کرده و در نجف با عالم فقیه شیخ اسدالله زنجانی هم بحث بوده است. شیخ آقا بزرگ تهرانی درباره او می نویسد: « عالم کامل، اشتغل أولاً فی اصفهان، ثم فی العتبات، ثم رجع إلی اصفهان. اثنی علیه کثیرا صاحبه و شریک بحثه مولانا الشیخ اسدالله الزنجانی».
حاج میرزا حسن خان جابرى مى نویسد:« آقا محمدجواد مشهور به قزوینى، که خود و پدرشان حاج آقا محمد قزوینى و برادرشان، آقا محمد ابراهیم قزوینى، همچنین پسرانشان، حاج آقا باقر و حاج آقا کمال و غیره، همگى امام جماعت مسجد آقا نور بوده، متعین و نیک نفس و خوش فطرت هم بودند. اعانت فقرا و مظلومین و پریشان ها را خیلى مى نمودند، خلاصه این سلسله کلیة در اسلامیت و اقامة عزاى اهل بیت عصمت(ع) بارز بودند».