ملا عبدالله قمشه ای

ملا عبدالله قمشه ای

شهرت :

ملا عبدالله قمشه ­ای
تاریخ وفات :
1/10/1261
مزار :
تکیه شهدا
زمینه فعالیت :
عالم ربانی
از علمای اخیار بوده است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی در شوال 1261ق فوت و در صحن تکیة خوانساری به خاک سپرده شد.
سنگ مزارش به خط ثلث و نستعلیق در معرفی و القاب وی و 4 بیت شعر از مناجات منظومة حضرت علی علیه السلام است.

مشروح زندگی نامه
از علمای اخیار بوده است. از زندگی وی اطلاعی در دست نیست. وی در شوال 1261ق فوت و در صحن تکیة خوانساری به خاک سپرده شد.
سنگ مزارش به خط ثلث و نستعلیق در معرفی و القاب وی و 4 بیت شعر از مناجات منظومة حضرت علی علیه السلام است.